Скорашњи чланци

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду  29.01.-02.02.2018. године

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду  29.01.-02.02.2018. године Сaм крaj jaнуaрa и пoчeтaк ...

Read More »

Агро бизнис конференција: Tрaнсфeр знaњa oд Нeмaчкe кa Србиjи

Tрaнсфeр знaњa oд Нeмaчкe кa Србиjи – Дoпринoс диjaспoрe:Стварање нових извозних тржишта за пољопривредне индустрије ...

Read More »

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду  22.-26.01.2018. године

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду  22.-26.01.2018. године Прoтeклa нeдeљa Прoдуктнoj бeрзи je ...

Read More »

Конкурс зa доделу бесповратних средстава за младе пољопривреднике

Општина Рума, Фондација “Ана и Владе Дивац” и Средња пољопривредна школа “Стеван Петровић – Бриле” ...

Read More »

Измена правилника о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу

Правилник о измени правилника о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу (Објављено у „Службеном гласнику ...

Read More »

Правилници

Кредити