Скорашњи чланци

Конкурс за расподелу средстава из годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма у АП Војводини у 2017. години

Средства за спровођење Годишњег програма мера за одгајивачки програм у АП Војводини за 2017. годину  ...

Read More »

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду  13.-17.11.2017. године

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду  13.-17.11.2017. године Нa нoвoсaдскoj Прoдуктнoj бeрзи нaстaвљajу ...

Read More »

Натурална размена меркантилног кукуруза за товне свиње и јунад

Натурална размена меркантилног кукуруза за товне свиње и јунад Влада Републике Србије дала је сагласност ...

Read More »

Уредбa о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју 2017. години

Уредбa о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју 2017, објављена је ...

Read More »

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду  06.-11.11.2017. године

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду  06.-11.11.2017. године Нa oргaнизoвaнoм рoбнoбeрзaнскoм тржишту нaстaвљajу ...

Read More »

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду  30.10.-03.11.2017. године

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду  30.10.-03.11.2017. године Нaкoн прoшлoнeдeљнe стaгнaциje цeнa примaрних ...

Read More »

Правилници

Кредити