Home » Биљна производња » Воћарство и виноградарство

Воћарство и виноградарство

Субвенције за подизање вишегодишњих засада воћа, винове лозе и хмеља Министарства пољопривреде

Подстицаји за подизање вишегодишњих засада („Службени гласник Републике Србије”, број 59/13)  Подстицаји за подизање производних засада обухватају: набавку садница воћака, винове лозе и хмеља; набавку наслона за производне засаде, односно ради набавке коља код засада винове лозе са сортом Прокупац гајене на традиционалан начин (у даљем тексту: набавка наслона, односно коља); припрему, обраду земљишта, копање јамића за садњу и садњу ...

Read More »

Конкурс за подстицање програма сертификације садног материјала и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља за 2016. годину.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине објавило је конкурс за програме сертификације садног материјала и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља за 2016. годину. Подстицаји за програме сертификације и клонске селекције су плаћања одобрених програма подносиоца пријаве кроз рефундацију трoшкова за њихову реализацију без обрачунатог ПДВ-а, и то за: изградњу и монтажу мрежаника за чување и умножавање садног материјала ...

Read More »

Субвенције за производњу садног материјала, сертификацију и клонску селекцију

Субвенције за производњу садног материјала, сертификацију и клонску селекцију дефинисане су правилником Министарства пољопривреде објављеног у Сл.гласнику РС број број 48/13. Овим правилником ближе се прописују услови и начин коришћења подстицаja за производњу садног материјала, сертификацију и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља. Право на коришћење подстицаја за производњу садног материјала  има правно лице и предузетник који испуњава следеће услове: да је уписан у ...

Read More »

Субвенције за производњу садног материјала, сертификацију и клонску селекцију Министарства пољопривреде у 2015. години

Конкурс се односи на подстицање програма сертификације садног материјала и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља у 2015. години. Подстицаји за програме сертификације и клонске селекције су плаћања  кроз рефундацију трoшкова за њихову реализацију без обрачунатог ПДВ-а, и то за: Изградњу и монтажу мрежаника за чување и умножавање садног материјала воћака, винове лозе и хмеља, предосновне и основне категорије, као и ...

Read More »

Конкурс за подстицајна средства за подизање производних засада воћа који расписује Fruits & Berries

Конкурсом се уређују  услови и начин коришћења подстицаја кроз инвестиције у примарној производњи за подизање производних засада вишње, шљиве, трешње, јагоде, малине, купине и боровнице (у даљем тексту: производни засади), у 2014. години (у даљем тексту: подстицаји), на територији пет округа у јужној Србији – Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски. Право учешћа на Конкурсу имају: физичка лица – носиоци ...

Read More »

Конкурс за бесповратна средства за подизање матичних засада воћа који расписује Fruits & Berries

Конкурсом се уређују  услови и начин коришћења подстицаја кроз инвестиције у примарној производњи за набавку репродукционог материјала и производњу садног материјала, односно за подизање матичних засада вишње, шљиве, трешње, јагоде, малине, купине и боровнице (у даљем тексту: матични засади), за 2014. годину (у даљем тексту: подстицаји), на територији пет округа у јужној Србији – Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски. ...

Read More »

Конкурс за механизацију и опрему за произвођачко-прерађивачке капацитете у воћарству који расписује Fruits & Berries

Конкурсом се  уређују  услови и начин коришћења подстицаја мерама руралног развоја кроз инвестиције у произвођачко прерађивачке капацитете у вези засада вишње, трешње, шљиве, јагоде, малине, купине и боровницу 2014. години (у даљем тексту: подстицаји), на територији пет округа у јужној Србији – Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски. Подстицаји се одобравају за инвестициjе у набавку прихватљиве нове: 1) механизације за ...

Read More »

Субвенције за подизање матичних засада воћа

Субвенције за подизање матичних засада воћа могу се остварити по конкурсу који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и дански програм за развој воћарства у Јужној Србији Fruit & Berries  за следеће воћне врсте: вишње, шљиве, трешње,  јагоде , малине, купине и боровнице       у  2013/2014. години на територији пет округа  у Јужној Србији :   нишавски, топлички, пиротски, јабланички и пчињски. ...

Read More »

Субвенционисање подизања производних засада воћа

Субвенционисање подизања производних засада воћа може се остварити по конкурсу који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и дански програм за развој воћарства у јужној Србији Fruit & Berries.Субвенција за подршку руралном развоју  кроз инвестиције у  примарној производњи  за подизање производних засада воћа додељују се за следеће воћне врсте: вишње, шљиве, трешње,  јагоде , малине, купине и боровнице       у  2013/2014. ...

Read More »

Правилник о остваривању права на основне подстицаје у биљној производњи

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 29/13 од 29. марта 2013. године) Право на коришћење основних подстицаја имају: Правно лице, Предузетник и Физичко лице-носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства Захтев се подноси једанпут годишње, у два примерка од 1. маја до 30. јуна текуће године, на Обрасцу – Захтев за остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи. Захтев садржи: податке ...

Read More »