Home » Сточарство » Кошнице пчела

Кошнице пчела

АП Војводина: Конкурс за доделу до 50% бесповратних средстава за инвестиције у пчеларство у 2017. години

Циљ конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години, јесте унапређивање пчеларске производње и производње меда у Аутономној покрајини Војводини. Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за набавку нових пчелињих друштава и опреме за пчеларство. Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу износе до 4.000.000,00 динара. Бесповратна средства за подршку ...

Read More »

Бесповратна подстицајна средства за опрему у пчеларству Министарства пољопривреде

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина, опреме и квалитетних приплодних грла за унапређење примарне пољопривредне производње. Овим правилником ближе се прописују врсте ...

Read More »

Подношење захтева за субвенције по кошници пчела почиње 15.априла

Минималан број кошница износи 20. Термин за подношење захтева за подстицаје по кошници пчела је од 15. априла до 31. маја. Бесповратна средства износе 720 динара по кошници. Потребно је поднети само захтев. Захтев за подстицаје по кошници можете преузети у прилогу текста или  ОВДЕ. Седиште Управе за аграрна плаћања је на адреси Булевар Краља Александра бр. 84,11050  Београд  на коју се и шаљу ...

Read More »

Правилник о измени правилника за остваривање права на подстицаје у пчеларству по кошници пчела

Новим  правилником о подстицајима у пчеларству дошло је до измене када је минималан  број кошница у питању. По Правилнику који је објављен у  ,,Службеном гласнику РС”, број 14/2016 од 22. фебруара 2016. године одређен је минималан број кошница које се морају имати да би се остварило право на подстицаје. Минималан број кошница по новом измењеном правилнику сада износи 20. Термин од ...

Read More »

Подношење захтева за субвенције по кошници пчела почиње 15.априла

Новим  правилником о подстицајима у пчеларству дошло је до измене када је минималан  број кошница у питању. По Правилнику који је објављен у Службеном гласнику број 33/15, одређен је минималан број кошница које се морају имати да би се остварило право на подстицаје. Минималан број кошница износи 10. Термин од 15. априла до 31. маја текуће године је одређен за подношење захтева ...

Read More »

Измена правилника за субвенционисање пчеларства

Изменом правилника о подстицајима у пчеларству дошло је до измене датума за подношење захтева за субвенционисање по кошници пчела. По првом правилнику рок за подношење захтева за субвенционисање по кошници пчела био је 31.август. Изменом правилника захтев за субвенционисање по кошници пчела одређен је нови термин од 15. априла до 31. маја текуће године. Изменом правилника смањен је и обим документације ...

Read More »

Субвенције за пчеларство

(„Службени гласник РС”, број 60 /13 од 10. jула 2013. годинe,измене и допуне објављене су у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 36/14 ) Право на подстицаје  има : Правно лице, Предузетник и Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства Захтев за подстицаје по кошници пчела подноси се у  термину од 15. априла до 31. маја текуће године. Подстицај износи 500 ...

Read More »