Home » Сточарство » Кошнице пчела

Кошнице пчела

АП Војводина: Конкурс за доделу до 50% бесповратних средстава за инвестиције у пчеларство у 2017. години

Циљ конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години, јесте унапређивање пчеларске производње и производње меда у Аутономној покрајини Војводини. Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за набавку нових пчелињих друштава и опреме за пчеларство. Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу износе до 15.000.000,00 динара. Бесповратна средства за подршку ...

Read More »

Правилник о измени правилника за остваривање права на подстицаје у пчеларству по кошници пчела

Новим  правилником о подстицајима у пчеларству дошло је до измене када је минималан  број кошница у питању. По Правилнику који је објављен у  ,,Службеном гласнику РС”, број 14/2016 од 22. фебруара 2016. године одређен је минималан број кошница које се морају имати да би се остварило право на подстицаје. Минималан број кошница по новом измењеном правилнику сада износи 20. Термин од ...

Read More »

Бесповратна подстицајна средства за опрему у пчеларству Министарства пољопривреде

Субвенције за набавку нове опреме за пчеларство дефинисане су кроз Правилник за примарну пољопривредну сточарску производњу Министарства пољопривреде. Списак опреме за коју се могу остварити бесповратна средства: Кошнице Сатне основе произведене од пчелињег воска Центрифуге Електрични отклапач саћа Каде за отклапање саћа Електричне пумпе и пунилице за мед Прохромска амбалажа за мед Топионици за восак Електрични декристализатор Аутоматски сто за ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за хладњаче,сушаре,пчеларство и индустријско биље у 2016. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс за  доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава на територији АП Војводине у 2016. години.   Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за опремање: хладњача, сушара, набавку опреме за припрему, прање, полирање, чишћење, сортирање и паковање воћа, грожђа и поврћа, прераду уљарица, нових пчелињих друштава и опреме за пчеларство. Укупан износ ...

Read More »

Подношење захтева за субвенције по кошници пчела почиње 15.априла

Новим  правилником о подстицајима у пчеларству дошло је до измене када је минималан  број кошница у питању. По Правилнику који је објављен у Службеном гласнику број 33/15, одређен је минималан број кошница које се морају имати да би се остварило право на подстицаје. Минималан број кошница износи 10. Термин од 15. априла до 31. маја текуће године је одређен за подношење захтева ...

Read More »

Измена правилника за субвенционисање пчеларства

Изменом правилника о подстицајима у пчеларству дошло је до измене датума за подношење захтева за субвенционисање по кошници пчела. По првом правилнику рок за подношење захтева за субвенционисање по кошници пчела био је 31.август. Изменом правилника захтев за субвенционисање по кошници пчела одређен је нови термин од 15. априла до 31. маја текуће године. Изменом правилника смањен је и обим документације ...

Read More »

Субвенције за пчеларство

(„Службени гласник РС”, број 60 /13 од 10. jула 2013. годинe,измене и допуне објављене су у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 36/14 ) Право на подстицаје  има : Правно лице, Предузетник и Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства Захтев за подстицаје по кошници пчела подноси се у  термину од 15. априла до 31. маја текуће године. Подстицај износи 500 ...

Read More »