Home » Сточарство » Кошнице пчела

Кошнице пчела

Бесповратна подстицајна средства за опрему у пчеларству Министарства пољопривреде

ПРАВИЛНИК O ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СТОЧАРСТВУ („Службени гласник РСˮ, број 48/18 од 23. јуна 2018. године) Подстицаји из овог правилника обухватају подстицаје за инвестиције у набавку нових машина и опреме: за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране за манипулацију и ...

Read More »

Бесповратна средства за пчеларство у АПВ у 2018. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс за доделу бесповратних средстава за набавку нових пчелињих друштава и опреме за пчеларство. Бесповратна средства која се додељују по овом Конкурсу износе укупно до 20.000.000,00 динара. Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 50% од укупно прихватљивих трошкова инвестиције. За подносиоце пријава: физичка лица ...

Read More »

Подношење захтева за субвенције по кошници пчела почиње 15. априла

Правилник о измени правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела („Службени гласник РСˮ, број 20 од 16. марта 2018. године) Право на подстицаје има: Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства. Минималан број кошница износи најмање 30, а највише 200 кошница пчела. Термин за подношење захтева за подстицаје по ...

Read More »