Home » Сточарство » Квалитетне приплодне крмаче

Квалитетне приплодне крмаче

Нови правилник о изменама правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла

Правилник о изменама правилника о условима и начину остваривања  права на подстицаје у сточарству  за квалитетна приплодна грла,објављен је  у „Службеном гласнику РС”, број 14/06 од 22. фебруара 2016. године. У Правилнику о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла („Службени гласник РС”, бр. 46/15 и 111/15), у члану 2. став 1. тачка 1) ...

Read More »

Правилник о изменама услова и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла

Правилник о изменама Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла  Објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 111/15 од 29. децембра 2015. године. У Правилнику о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла („Службени гласник РС”, број 46/15), у члану 2. став 1. тачка 1) мења ...

Read More »

Правилник о подстицајима у сточарству за квалитетна приплодна грла

Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 46/15 од 28. маја 2015. године. Овом правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству за: квалитетне приплодне млечне краве, квалитетне приплодне товне краве, квалитетне приплодне овце и козе, квалитетне приплодне крмаче, родитељске кокошке тешког типа, родитељске кокошке лаког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице риба шарана и квалитетне приплодне ...

Read More »

Измена и допуна правилника о подстицајима за квалитетна приплодна грла

Правилник о изменама и допунама  правилника о подстицајима за квалитетна приплодна грла објављен је  у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 42/14 . Измене се поред нових захтева састоје и у изменама термина за подношење захтева за подстицаје када су квалитетна приплодна грла у питању. Нови термини за подношење захтева за субвенцију су 20. мај – 15. јул текуће године  и  31. ...

Read More »

Субвенције за квалитетна приплодна грла

Субвенције за квалитетна приплодна грла прописане су правилником о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла.  Према овом правилнику субвенције за квалитетна приплодна грла остварују се за : квалитетне приплодне млечне краве, квалитетне приплодне овце и козе, квалитетне приплодне крмаче, родитељске кокошке тешког типа, родитељске кокошке лаког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице риба шарана  квалитетне приплодне ...

Read More »