Home » Сточарство » Набавка квалитетног приплодног материјала

Набавка квалитетног приплодног материјала

Субвенционисање набавке квалитетног приплодног материјала Министарства пољопривреде

Субвенције за набавку квалитетног приплодног материјала дефинисане су кроз Правилник за примарну пољопривредну сточарску производњу. Субвенције за набавку квалитетног приплодног материјала по овом правилнику подразумевају набавку: Јунице, старости од 17 до 27 месеци и расни бикови товних раса старости од 17 до 34 месеци у моменту издавања рачуна о набавци Шиљежице, шиљежани, двиске и двисци старости од 6 до 18 месеци, ...

Read More »

Субвенције за набавку квалитетног приплодног материјала

Субвенције за набавку квалитетног приплодног материјала дефинисане су кроз Правилник за примарну пољопривредну производњу. Субвенције за набавку квалитетног приплодног материјала по овом правилнику подразумевају набавку: 1)квалитетних приплодних јуница старости од 17 до 27 месеци 2)квалитетних приплодних оваца и коза: шиљежице, шиљежани, двиске и двисци старости од 6 до 18 месеци. 3)приплодних свиња:  назимице и нерастови старости од 5 до 8 месеци. Право ...

Read More »