Home » Сточарство » Набавка квалитетног приплодног материјала

Набавка квалитетног приплодног материјала

Субвенционисање набавке квалитетног приплодног материјала Министарства пољопривреде

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина, опреме и квалитетних приплодних грла за унапређење примарне пољопривредне производње. Овим правилником ближе се прописују врсте ...

Read More »

Субвенције за набавку квалитетног приплодног материјала

Субвенције за набавку квалитетног приплодног материјала дефинисане су кроз Правилник за примарну пољопривредну производњу. Субвенције за набавку квалитетног приплодног материјала по овом правилнику подразумевају набавку: 1)квалитетних приплодних јуница старости од 17 до 27 месеци 2)квалитетних приплодних оваца и коза: шиљежице, шиљежани, двиске и двисци старости од 6 до 18 месеци. 3)приплодних свиња:  назимице и нерастови старости од 5 до 8 месеци. Право ...

Read More »