Home » Закони,правилници,уредбе » Закони » Закон о порезу на доходак грађана

Закон о порезу на доходак грађана

Закон о порезу на доходак грађана

ЗАКОН О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА („Сл. гласник РС“, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 62/06, 65/2006 – испр., 31/09, 44/009, 18/10, 50/11, 91/11 – одлука УС, 7/12 – усклађени дин. изн., 93/12, 114/12 – одлука УС, 8/13 – усклађени дин. изн., 7/13, 48/13 – исправка) Порез на доходак грађана плаћају, у складу са одредбама овог закона, физичка ...

Read More »