Home » Опрема и механизација » Опреме за сточарство и припрему хране

Опреме за сточарство и припрему хране

Бесповратна средства за набавку опреме за припрему и дистрибуцију сточне хране Министарства пољопривреде

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина, опреме и квалитетних приплодних грла за унапређење примарне пољопривредне производње. Овим правилником ближе се прописују врсте ...

Read More »

Конкурс за бесповратна средства намењена опремању фарми у АП Војводини

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је конкурс за бесповратна средства намењена опремању фарми, којима  ће се суфинансирати : Набавка опреме за смештај млечних крава, телади и товних јунади, Набавка опреме за смештај крмача, Набавка опреме за одгој прасади и товних свиња, Набавка опреме за овчарске и козарске фарме, Набавка опреме за живинарске фарме, Набавка електричних ограда, Набавка опреме за мужу, Набавка опреме за ...

Read More »

Субвенције за набавку нове опреме за побољшање организације и ефикасности сточарске производње и припрему сточне хране

Субвенције за набавку нове опреме за побољшање организације и ефикасности сточарске производње и припрему сточне хране  дефинисане су кроз Правилник за примарну пољопривредну производњу. Субвенције за набавку нове опреме за побољшање организације и ефикасности сточарске производње и припрему сточне хране по овом правилнику подразумевају следеће ставке: (1) Опрема за мужу (музилице и линијски системи за мужу), (2) Опрема за хлађење млека (лактофризи), ...

Read More »