Home » Кредити » Фонд за развој пољопривреде » Кредит за телад за тов

Кредит за телад за тов

Конкурс за доделу кредита за набавку квалитетне телади за тов у 2017. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за набавку квалитетне телади за тов  у 2017. години. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима –  физичким  и правним лицима са подручја АП Војводине,уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин: максималан износ ...

Read More »

Кредити за куповину телади за тов са 2% камате

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за набавку квалитетне телади за тов  у 2016 години. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима :  физичким  и правним лицима. Физичка и правна лица морају бити са подручја АП Војводине и уписана у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне ...

Read More »

Фонд за развој пољопривреде: 528 захтева за пољопривредне кредите

Покрајински фонд за развој пољоприврде из Новог Сада, објавио је списак апликаната на конкурс за доделу  пољопривредних кредита  који је фонд расписао у фебруару, а који се завршио 16. марта 2015-те године. Укупно је на конкурсу поднето 528 захтева за пољопривредне кредите. Највише интересовања је било  за пољопривредну механизацију, укупно 308, док је најмање интересовање изражено за кредите за противградне мреже, ...

Read More »

Кредит за набавку квалитетне телади за тов у 2015. години са 2% камате

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за набавку квалитетне телади за тов  у 2015 години. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима –  физичким лицима са подручја АП Војводине,уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин: Максималан износ кредита 15.000 ...

Read More »

Кредит за набавку квалитетне телади за тов Покрајинског фонда за развој пољопривреде

Покрајински фонд за развој пољопривреде расписао је конкурс за  доделу кредита намењених за набавку квалитетне телади за тов  у 2014 години. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима –  физичким лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин: ...

Read More »