Анкете

Посебни пројекти у саветодавству на територији АП Војводине

АП Војводина: Посебни пројекти у пољопривредном саветодавству 2014. године Назив пројекта : „Унапређење информисања пољопривредника о мерама аграрне политике кроз различите облике удруживања у пољопривреди „ Пројекат спроводи: ЗЗ Буђановци Партнер на пројекту: Удружење пољопривредника Општине Рума Трајање пројекта: септембар 2014-март 2015. године. Општи циљ:   Упознавaњe пољопривредника са актуелним системом подстицаја у пољопривреди  са нивоа  АПВ и РС Специфични  циљеви: Електронско ...

Read More »

Резултати анкете спроведене у Удружењу пољопривредника Општине Рума

Проблем који настаје и јавља се у истом или сличном облику када је пољопривреда у питању је следећи: закључци се доносе без консултација са крајњим корисницима аграрне политике-пољопривредницима. Сваки план, па и онај који се мора донети на брзину, треба да садржи у себи мишљење и погледе на пољопривредну делатност из бразде. Један од начина за прикупљање мишљења поред  директних ...

Read More »