Home » Кредити » Фонд за развој пољопривреде » Кредити за опремање сточарских фарми

Кредити за опремање сточарских фарми

Кредит за опремање сточарских фарми у 2017. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за опремање сточарских фарми  у 2017. години. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима –  физичким и правним лицима са подручја АП Војводине,уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин:  максималан износ кредита 40.000 ...

Read More »