Home » Вести » Кредит за опремање сточарских фарми у 2017. години

Кредит за опремање сточарских фарми у 2017. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за опремање сточарских фарми  у 2017. години.

Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима –  физичким и правним лицима са подручја АП Војводине,уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава.

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин:

  1.  максималан износ кредита 40.000 евра,
  2.  грејс период у трајању 6 месеци, за време грејс периода не обрачунава се интеркаларна камата,
  3.  рок отплате 60 месеци,
  4.  отплата кредита се врши у шестомесечним ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода (укупно 11 рата).

Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу опреме за сточарство коју буде одабрао учесник конкурса.

Кредит ће се реализовати у складу са планираним средствима.

Кредити ће се одобравти по пристиглим пријавама све до утрошка средстава планираних конкурсом.

Детаљније о конкурсу можете прочитати ОВДЕ.