Правилници

Субвенције за подизање вишегодишњих засада воћа, винове лозе и хмеља Министарства пољопривреде

Подстицаји за подизање производних засада обухватају подршку програмима, који се односе на: подршку подизања нових производних засада са савременом технологијом гајења воћака, винове лозе и хмеља, без наслона и са наслоном; припрему земљишта за подизање производних засада. Право на подстицаје за подизање производних засада  има: физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства предузетник правно лице, и то:  привредно друштво, ...

Read More »

Субвенционисани кредити Министарства пољопривреде у сарадњи са комерцијалним банкама

Субвенционисани кредити Министарства пољопривреде, намењени су пољопривредницима у сарадњи са пословним банкама које одобравају кредите док Министарство пољопривреде субвенционише део камате на те кредите. Овим правилником ближe се прoписуjу услови и начин остваривања права на кредитну подршку. Кредитна подршка је врста подстицаја којом се пољопривредним газдинствима омогућава олакшани приступ коришћењу кредита, и то за: развој сточарства који обухвата набавку животиња ...

Read More »

Правилник о подстицајима у сточарству за квалитетна приплодна грла

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 20/18 од 16. марта 2018. године) Право на подстицаје имају: правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства Овом правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству за најмање: три квалитетне приплодне млечне краве, а највише за 300 квалитетних приплодних млечних крава, а за подручја ...

Read More »

Субвенције за унапређење квалитета вина и ракије

Подстицаји за унапређење квалитета вина и ракије Подстицаји за унапређење квалитета вина и ракије дефинисани су  кроз  Правилнике о подстицајима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку унапређењу квалитета вина и ракије . Подстицаји за унапређење квалитета вина и ракије обухватају подршку програмима, који се односе на анализу квалитета вина произведеног од грожђа домаћег ...

Read More »

Трећа измена Правилника за програм подршке спровођењу пољопривредне политике и политике руралног развоја

Правилник који се односи на  садржину програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја, објављен је  први пут  у „Службеном гласнику РС”, број 24/15 од 6. марта 2015. године. Овај правилник је као и многи други правилници, доживео  више измена чије верзије можете преузети у прилогу текста. Прву ...

Read More »

Шта и како урадити да легално снабдевате потрошаче прерађевинама животињског порекла?

Иако нема директне везе са субвенцијама, много интересовања је изазвао правилник којим се коначно прописују начини и услови да са свог пољопривредног газдинства продајете производе животињског порекла. У наставку текста  можете преузети комплетан правилник и водиче у слици и речи који детаљно објашњавају цео процес.   Извор: Управа за ветерину

Read More »

Правилник о подстицајима за тов јунади, свиња, јагњади и јаради

Овим правилником ближе се прописује услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради, као и обрасци захтева за остваривање тих подстицаја. Подносилац захтева за остваривање права на подстицаје у сточарству за тов свиња, остварује право на подстицај за највише 10.000 грла товних свиња(измењени правилник је објављен у ,,Службеном гласнику ...

Read More »

Правилник за основне подстицаје у биљној производњи

Правилник за остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи објављен је  у „Службеном гласнику РС”, број 9/16 од 05. фебруара 2016. године. Захтев се подноси једанпут годишње, у два примерка од 1. марта до 30. априла текуће године на новом обрасцу.  Подстицај износи 2000 дин/ха. Захтев садржи: податке о подносиоцу; податке о култури која је засејана, односно засађена (шифра, назив ...

Read More »

Правилник о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу

  Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за органску сточарску производњу, услови, начин остваривања права на подстицаје, обрасци захтева за остваривање права на подстицаје и максималан износ подстицаја по кориснику и по врсти поједине мере. Подстицаји за органску сточарску производњу обухватају следеће врсте подстицаја у одговарајућим износима по врсти поједине мере, и то за: премију за млеко произведено методом ...

Read More »

Измене и допуне IPARD правилника

Правилник о изменама и допунама правилника о IPARD подстицајима за инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава(Објављено у ,,Службеном гласнику РС”, број 112/17 од 15. децембра 2017. године). Измењени правилник можете преузети у прилогу текста.

Read More »