Home » Опрема и механизација » Опреме за смештај и/или одгој животиња

Опреме за смештај и/или одгој животиња

АП Војводина: Конкурс за доделу до 50% бесповратних средстава за опремање фарми у 2017. години

Циљ конкурса  је повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње на фармама у Аутономној покрајини Војводини у 2017. години. Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање: опремања говедарских фарми, опремања свињарских фарми, опремања овчарских фарми, опремања козарских фарми, опремања живинарских фарми, набавке опреме за мужу, набавке опреме за хлађење и складиштење млека, набавке опреме за изђубравање. За реализацију конкурса за ...

Read More »

Бесповратна средства за набавку нове опреме и изградњу објекта за смештај животиња Министарства пољопривреде

Правилником о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну сточарску производњу дефинисана су бесповратна средства која се могу добити за изградњу и набавку опреме за сточарску производњу . Бесповратна средства се могу добити за следеће: Подстицај за изградњу објекта за смештај животиња Опрему за објекте за смештај млечних крава и товних јунади Опрему за објекте за смештај крмача, одгој прасади и ...

Read More »

АПВ: Бесповратна средства за енергетски одрживе фарме млечних крава

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине објавио је конкурс за доделу бесповратних средстава за енергетски одрживе фарме млечних крава. Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава регистровани за узгој говеда и производњу млека, са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине у циљу реализације пројеката енергетски одрживих фарми млечних крава. Бесповратна подстицајна средства која се ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за енергетски одрживе фарме у 2016. години

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине објавио је конкурс за бесповратна подстицајна средства за енергетски одрживе фарме. Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са  територије Аутономне покрајине Војводине у циљу реализације пројеката енергетски одрживих фарми регистрованих за узгој животиња. Бесповратна подстицајна средства која се додељују користиће се  за суфинансирање реализације пројеката коришћења биомасе ...

Read More »

АП Војводина: Конкурс за опремање фарми у 2016. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс за  доделу бесповратних средстaва за суфинансирање: опремања говедарских фарми, опремања свињарских фарми, опремања овчарских фарми, опремања козарских фарми, опремања живинарских фарми, набавкe опреме за мужу, набавкe опреме за хлађење и складиштење млека, набавка опреме за изђубравање. За реализацију конкурса за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за енергетски одрживе фарме

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине путем конкурса расподељује бесповратна подстицајна средства за набавку опреме за енергетски одрживе фарме.   Средства се додељују земљорадничким задругама, регистрованим пољопривредним газдинствима, привредним друштвима и предузетницима регистрованим за узгој животиња, са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине, у циљу реализације пројеката енергетски одрживих фарми. Бесповратна подстицајна средства која се додељују могу се користити ...

Read More »

АПВ: Бесповратна средства за енергетски одрживе фарме млечних крава у Војводини

Пoкраjински сeкрeтариjат за eнeргeтику и минeрaлнe сирoвинe расписаo Jaвни кoнкурс зa дoдeлу бeспoврaтних пoдстицajних срeдстaвa зa суфинaнсирaњe рeaлизaциje прojeкaтa eнeргeтски oдрживих фaрми млeчних крaвa. Рoк зa пoднoшeњe приjaвe je 25. aвгуст 2015. гoдинe. Све детаље око конкурса, можете погледати ОВДЕ.    

Read More »

АПВ: Бесповратна средства за пројекте енергетски одрживих фарми у Војводини

Пoкраjински сeкрeтариjат за eнeргeтику и минeрaлнe сирoвинe расписаo Jaвни кoнкурс зa дoдeлу бeспoврaтних пoдстицajних срeдстaвa зa суфинaнсирaњe рeaлизaциje прojeкaтa eнeргeтски oдрживих фaрми. Рoк зa пoднoшeњe приjaвe je 25. aвгуст 2015. гoдинe. Све детаље око конкурса, можете погледати ОВДЕ.  

Read More »

АПВ: Бесповратна средства за соларну енергију на фармама оваца и коза

  Пoкраjински сeкрeтариjат за eнeргeтику и минeрaлнe сирoвинe расписаo Jaвни кoнкурс зa дoдeлу бeспoврaтних пoдстицajних срeдстaвa зa суфинaнсирaњe рeaлизaциje прojeкaтa кoришћeњa сoлaрнe eнeргиje зa припрeму тoплe пoтрoшнe вoдe у кoмбинaциjи сa систeмимa зa рeкупeрaциjу тoплoтe нa фaрмaмa oвaцa и кoзa. Рoк зa пoднoшeњe приjaвe je 25. aвгуст 2015. гoдинe. Све детаље о конкурсу, можете пронаћи ОВДЕ.  

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за опремање фарми у 2015. години

Циљ конкурса је повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње на фармама у АП Војводини. Бесповратним средствима ће се суфинансирати: опремање говедарских фарми, опремања свињарских фарми, опремање овчарских фарми, опремање козарских фарми, опремање живинарских фарми, набавку опреме за мужу, набавку опреме за хлађење и складиштење млека, набавка опреме за манипулацију и складиштење хранива за стоку, набавка опреме за манипулацију, одлагање и ...

Read More »