Пластеници

АПВ: Бесповратна средства за пластенике у 2017. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је  конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке конструкције за објекте заштићеног простора. Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу износе до 20.000.000,00 динара. Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од укупне вредности инвестиције. Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују ...

Read More »

Бесповратна средства за пластенике Министарства пољопривреде

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина, опреме и квалитетних приплодних грла за унапређење примарне пољопривредне производње. Овим правилником ближе се прописују врсте ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за пластенике у 2016. години

Покрајинкси секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс за доделу бесповратних средстава намењених куповини опреме за пластеничку производњу. Циљ конкурса јесте интензивније коришћење постојећих земљишних ресурса у Аутономној покрајини Војводини у 2016. години. Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за суфинансирање: конструкције за објекте заштићеног простора, вишегодишњих, вишеслојних фолија за покривање објеката заштићеног простора фолија за сенчење и спречавање губитка топлоте, ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за пластенике у 2015. години

Циљ конкурса је интензивније коришћење постојећих земљишних ресурса у АП Војводини у 2015. години. Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање : конструкције за објекте заштићеног простора вишегодишњих, вишеслојних фолија за покривање објеката заштићеног простора фолија за сенчење и спречавање губитка топлоте, мрежа за сенчење објекта, система за наводњавање кап по кап инструмената за мерење нивоа CO2 ,температуре супстрата, ваздуха ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за пластенике на територији МЗ Јамена у 2015. години

Циљ конкурса је интензивније коришћење постојећих земљишних ресурса у МЗ Јамена-Општина Шид у 2015. години и подршка произвођачима за набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору на територији МЗ Јамена – Општина Шид која је била поплављена у 2014.години. Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање : конструкције за објекте заштићеног простора вишегодишњих, вишеслојних фолија за покривање ...

Read More »

70% бесповратних средстава за повртаре и цвећаре са територије града Ниша

У циљу планирања средстава буџета Града Ниша намењених подстицајима инвестиција у пољопривреди, позивају се повртари и цвећари са територије Града Ниша који су заинтересовани за набавку пластеника у току 2015. године, да се пријаве Управи за пољопривреду и развој села. Средства подстицаја биће опредељена за набавку и постављање: пластеника тунела са/без система за наводњавање и прихрану, на површини од 0,20 ...

Read More »

Субвенционисање набавке механизације у воћарској производњи

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и дански програм за развој воћарства у јужној Србији расписали су  конкурс за субвенционисање инвестиција у произвођачко-прерађивачке капацитете у вези засада воћа и то : вишње трешње шљиве јагоде малине купине боровнице Конкурс се спроводи у 2014. години на територији пет округа у Јужној Србији: нишавски топлички пиротски јабланички и пчињски Подстицаји се одобравају за инвестициjе у ...

Read More »

Субвенције за набавку нових пластеника и опреме за производњу у заштићеном простору

Субвенције за набавку нових пластеника и опреме за производњу у заштићеном простору дефинисане су кроз Правилник за примарну пољопривредну производњу и оне подразумевају  субвенције за  нaбaвку нових пластеника и   oпрeмe зa пластенике. Субвенције за набавку нових пластеника и опреме за производњу у заштићеном простору по овом правилнику су: (1) Конструкције за објекте заштићених простора покривених пластиком (алуминијумске, поцинковане челичне, челичне и пластичне), (2) ...

Read More »

Субвенционисање набавке пластеника и опреме за грејање пластеника у АП Војводини

Субвенционисање набавке пластеника и опреме за грејање пластеника(бесповратна средства за пластенике и опрему за грејање пластеника) може се остварити по конкурсу који расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Субвенција подразумева повраћај средстава у износу од 50% од купљене опреме умањене за износ ПДВ-а. Максимални износ субвенције за набавку опреме за пластенике износи 550 дин/м² и не може бити ...

Read More »