ProCredit банка

Краљевина Данска – донација 15 милиона данских круна за пољопривредне кредите за југ Србије

Крaљeвинa Дaнскa – дoнaциja 15 милиoнa дaнских крунa  зa финaнсирaњe мaлих и срeдњих прeдузeћa и прeдузeтникa, пoљoприврeдникa и зaдругa Нишaвскoг, Jaблaничкoг, Пчињскoг, Toпличкoг и Пирoтскoг oкругa (Прoгрaм ЛEДИБ). Нaмeнa крeдитa: Срeдствa су нaмeњeнa финaнсирaњу инвeстициoних прojeкaтa и oбртних срeдстaвa мaлих и срeдњих прeдузeћa, прeдузeтникa, пoљoприврeдникa и зaдругa сa сeдиштeм у пeт упрaвних oкругa jужнe Србиje – Нишaвскoм, Jaблaничкoм, Пчињскoм, Toпличкoм ...

Read More »

Кредити за пољопривреду ProCredit банке

Кредитна понуда ProCredit банке: Кредити за унапређење пољопривредне производње: Кредити за сетву и набавку репроматеријала Кредити за куповину нове и половне механизације Кредити за куповину пољопривредног земљишта Кредити за куповину, изградњу и доградњу пољопривредних објеката Кредити за сетву и набавку репроматеријала Уз помоћ кредита за набавку репроматеријала на брз и једноставан начин обезбедите потребно семе, ђубриво, средства за заштиту, погонско ...

Read More »

Калкулатор отплате кредита

Калкулатор отплате кредита представља само алат да се сагледа финансијско оптерећење које корисник кредита може да поднесе. Калкулатор отплате кредита који се налази у прилогу представља само пример како изгледа отплата кредита.

Read More »