Home » Кредити » Гаранцијски фонд АПВ » Кредит за куповину пољопривредног земљишта

Кредит за куповину пољопривредног земљишта

Кредит за куповину пољопривредног земљишта Гаранцијског фонда АП Војводине

Конкурс за одобравање гаранција за обезбеђење дугорочних кредита за куповину пољопривредног земљишта расписује Гаранцијски фонд АПВ. Основни циљ издавања гаранција Гаранцијског фонда АП Војводине (у даљем тексту: Фонд) је стварање предуслова за лакши приступ кредитним линијама банака, намењеној кредитирању куповине пољопривредног земљишта у циљу укрупњавања пољопривредних поседа. Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци регистрованих породичних пољопривредних газдинстава, који ...

Read More »