Home » Презентације и алати » Алати » Матична књига биљне производње

Матична књига биљне производње

Матична књига биљне производње

Матична књига биљне производње Следљивост свих фаза у току производње хране је неопходна како би се избегле могуће нежељене последице. Овакав приступ подразумева континуирану контролу и праћење свих тачака у прозводном процесу. Један од корака ка том циљу је вођење евиденције током производног процеса. Идеја аутора је била да произвођачима на једноставан и прихватљив начин учине доступном Матичну књигу биљне производње. Њеним коришћењем омогући ...

Read More »