Home » Кредити » Гаранцијски фонд АПВ » Кредити за енергетску ефикасност

Кредити за енергетску ефикасност

Гаранцијски фонд АПВ: Подршка енергетској ефикасности

Основни циљ издавања гаранција је стварање предуслова за лакши приступ кредитним линијама пословних банака, привредним друштвима (микро, малим и средњим), предузетницима и регистрованим пољопривредним газдинствима, ради обезбеђења недостајућих финансијских средстава за финансирање набавке енергетски ефикасне опреме и опреме неопходне за коришћење oбновљивих извора енергије. Право учешћа на конкурсу имају привреднa друштвa (микро, малa и средњa), предузетници и регистрована пољопривредна газдинства, који испуњавају следеће услове: Привреднa ...

Read More »