Home » Опрема и механизација

Опрема и механизација

АПВ: Бесповратна средства за хладњаче и сушаре у 2016. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава на територији АП Војводине у 2016. години. Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за: опремање хладњача, набавку опреме за припрему, прање, полирање, чишћење, сортирање и паковање воћа, грожђа и поврћа, сушара за индустријско, зачинско и лековито биље и прераду ...

Read More »

Подстицајна средства за набавку опреме и изградњу објеката за складиштење меса Министарства пољопривреде

Подстицајна средства за изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију односно санацију објеката за складиштење меса и набавку нове опреме за објекате за складиштење меса, могу се остварити по правилнику за примарну сточарску производњу. Бесповратна подстицајна средства по овом правилнику су: Трошкови изградње, доградње, реконструкције, адаптације односно санације објеката за складиштење меса Набавка нове опреме за објекте за складиштење меса: компресори, испаривачи, кондензатори, панели ...

Read More »

Бесповратна средства за набавку нове опреме за рибњаке Министарства пољопривреде

Субвенције за набавку нове опреме за рибњаке дефинисане су кроз Правилник за примарну пољопривредну сточарску производњу Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Бесповратна средства се могу добити за: Танкове (базене) за транспорт рибе, Аераторе, Хранилице, Мрежасте алате, Оксиметре, Уређаје за излов рибе, Елеваторе за рибе. Основни услови су да  подносилац захтева за подстицаје: Има одговарајућу животињу обележену и регистровану у складу ...

Read More »

Субвенције за набавку нове опреме за орезивање папака код крава

Субвенције за набавку нове опреме за орезивање папака код крава дефинисане су кроз Правилник за подршку примарној пољопривредној сточарској производњи. Субвенције за набавку нове опреме за орезивање папака код крава подразумевају следеће: Боксови за орезивање папака, Ножеви – леви и десни, Клешта, велика и мала, Машина за оштрење ножева, Брусилице. Основни услови: Има одговарајућу животињу обележену и регистровану у складу са ...

Read More »

Субвенције за набавку нове опреме за шишање оваца

Субвенције за набавку нове опреме за орезивање папака код крава дефинисане су кроз Правилник за подршку примарној пољопривредној сточарској производњи. Субвенције за набавку нове опреме је предвиђена за набавку машиница за шишање оваца. Основни услови: Има одговарајућу животињу обележену и регистровану у складу са законом којим се уређује ветеринарство; У Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и ...

Read More »

Бесповратна средства за набавку нове опреме којом се штити добробит животиња Министарства пољопривреде

Субвенције за набавку нове опреме за орезивање папака код крава дефинисане су кроз Правилник за подршку примарној пољопривредној сточарској производњи. Субвенције за набавку нове опреме подразумевају следеће: Машинице за шишање оваца Боксови за орезивање папака, Ножеви – леви и десни, Клешта, велика и мала, Машина за оштрење ножева, Брусилице. Основни услови: Има одговарајућу животињу обележену и регистровану у складу са законом ...

Read More »

Бесповратна средства за набавку нове опреме за манипулацију,сепарацију,дистрибуцију и одлагање чврстог и течног стајњака Министарства пољопривреде

Правилником о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу дефинисана су бесповратна средства која се могу добити за набавку нове опреме за манипулацију,сепарацију,дистрибуцију и одлагање чврстог и течног стајњака . Бесповратна средства се могу добити за следеће: Скрепери и сепаратори, Приколице за дистрибуцију чврстог стајњака, Цистерне за дисрибуцију течног стајњака, Самоходни утоваривачи стајњака (телехендлери), предњи и задњи утоваривачи (прикључна машина). ...

Read More »

Бесповратна средства за набавку нове опреме за смештај животиња Министарства пољопривреде

Правилником о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу дефинисана су бесповратна средства која се могу добити за набавку нове опреме за смештај животиња. Бесповратна средства се могу добити за следеће: Опрему за објекте за смештај млечних крава и товних јунади, Опрему за објекте за смештај крмача и одгој прасади, Опрему за објекте за држање и одгој оваца и коза, ...

Read More »

Бесповратна средства за набавку опреме за припрему и дистрибуцију сточне хране Министарства пољопривреде

Правилником о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу дефинисана су бесповратна средства која се могу добити за набавку опреме за припрему и дистрибуцију сточне хране. Бесповратна средства се могу добити за:  Опрема за мужу (музилице и линијски системи за мужу), Опрема за хлађење млека (лактофризи), Опрема и механизација за припрему и дистрибуцију концентроване и кабасте сточне хране на газдинству: ...

Read More »

Бесповратна средства за набавку опреме и машина за припрему производа за тржиште Министарства пољопривреде

Правилником о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу дефинисана су бесповратна средства која се могу добити за набавку нове опреме и машина за припрему производа за тржиште. Бесповратна средства се могу добити за : Перилице, Калибратори, Класирке, Сортирке, Избијачице, Пакерице са аутоматским вагама, Полирке, Бокс палете и рам палете, Метал детектори, Сушаре – само за ароматично и лековито биље ...

Read More »