Home » Опрема и механизација (page 5)

Опрема и механизација

АП Војводина: Бесповратна средства за наводњавање у 2015. години

Циљ конкурса је повећање обрадивих површина под системима за наводњавање у Аутономној покрајини Војводини у 2015. години. Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање: изградње експлоатационих бунара, набавку опреме за бунаре, пумпи за наводњавање, система за наводњавање, система за фертиригацију, линија за наводњавање и изградњу цевовода. Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по конкурсу износи до  270,000,000.00 динара. ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за опремање фарми у 2015. години

Циљ конкурса је повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње на фармама у АП Војводини. Бесповратним средствима ће се суфинансирати: опремање говедарских фарми, опремања свињарских фарми, опремање овчарских фарми, опремање козарских фарми, опремање живинарских фарми, набавку опреме за мужу, набавку опреме за хлађење и складиштење млека, набавка опреме за манипулацију и складиштење хранива за стоку, набавка опреме за манипулацију, одлагање и ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за пластенике у 2015. години

Циљ конкурса је интензивније коришћење постојећих земљишних ресурса у АП Војводини у 2015. години. Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање : конструкције за објекте заштићеног простора вишегодишњих, вишеслојних фолија за покривање објеката заштићеног простора фолија за сенчење и спречавање губитка топлоте, мрежа за сенчење објекта, система за наводњавање кап по кап инструмената за мерење нивоа CO2 ,температуре супстрата, ваздуха ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за пластенике на територији МЗ Јамена у 2015. години

Циљ конкурса је интензивније коришћење постојећих земљишних ресурса у МЗ Јамена-Општина Шид у 2015. години и подршка произвођачима за набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору на територији МЗ Јамена – Општина Шид која је била поплављена у 2014.години. Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање : конструкције за објекте заштићеног простора вишегодишњих, вишеслојних фолија за покривање ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за противградне мреже

Циљ конкурса је повећање површина засада воћа под системом противградних мрежа у Аутономној покрајини Војводини у 2015. години. Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање набавке противградних мрежа у воћарскоj  производњи. Висина и намена средстава Укупан износ средстава који се додељује по овом конкурсу износи 270,000,000.00 динара. Средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за силосе у 2015. години

Циљ конкурса је развој села и унапређење пољопривредне производње у Аутономној покрајини Војводини у 2015. години. Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање набавке нове опреме за изградњу нових објеката намењених складиштењу зрнастих пољопривредних култура – силоса од поцинкованог челичног лима  минималне запремине од 150  тона до максималне запремине 400 тона. Суфинансира се максимално две ћелије силoса са следећом ...

Read More »

70% бесповратних средстава за повртаре и цвећаре са територије града Ниша

У циљу планирања средстава буџета Града Ниша намењених подстицајима инвестиција у пољопривреди, позивају се повртари и цвећари са територије Града Ниша који су заинтересовани за набавку пластеника у току 2015. године, да се пријаве Управи за пољопривреду и развој села. Средства подстицаја биће опредељена за набавку и постављање: пластеника тунела са/без система за наводњавање и прихрану, на површини од 0,20 ...

Read More »

70 милиона динара бесповратних средстава за рибњаке у АП Војводини

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс за доделу бесповратних средства за реконструкцију рибњака и подизање нoвих рибњака. Површина рибњака треба да се креће у интервалу   од   1  до 100 ха. Бесповратна средства износе   до 80% од укупне вредности  земљаних  радова  на  рибњачким  објектима,  а  највише  до 20.000.000,00  динара  укупне  пројектоване  вредности  земљаних  радова,  без  ПДВ‐а. Под  објектима  у  смислу  овог  конкурса  подразумевају  се  искључиво  објекти  за производњу рибе: ...

Read More »

Конкурс за бесповратна средства намењена опремању фарми у АП Војводини

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је конкурс за бесповратна средства намењена опремању фарми, којима  ће се суфинансирати : Набавка опреме за смештај млечних крава, телади и товних јунади, Набавка опреме за смештај крмача, Набавка опреме за одгој прасади и товних свиња, Набавка опреме за овчарске и козарске фарме, Набавка опреме за живинарске фарме, Набавка електричних ограда, Набавка опреме за мужу, Набавка опреме за ...

Read More »

Конкурс Управе за пољопривредно земљиште намењен наводњавању

Управа за пољопривредно земљиште расписала је конкурс за наводњавање. Овим конкурсом се предвиђа субвенционисање набавке опреме за наводњавање купљене у 2014-ој години. Конкурс се не односи на кориснике са територије Аутономних покрајина. Право на коришћење средстава за набавку нове опреме за наводњавање набављену у 2014. години може да оствари: 1) Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; 2) Установа ...

Read More »