Алати

Калкулатор отплате кредита

Калкулатор отплате кредита представља само алат да се сагледа финансијско оптерећење које корисник кредита може да поднесе. Калкулатор отплате кредита који се налази у прилогу представља само пример како изгледа отплата кредита.

Read More »

Финансијски приручник биљне производње

Финансијски приручник биљне производње намењен је индивидуалном пољопривреднику за вођење евиденције о ратарској и повртарској производњи. Финансијски приручник биљне производње омогућава једноставан унос и анализу података о примењим агротехничким мерама, утрошеним средствима и оствареним приходима у периоду четири године. На основу података унетих у Финансијски приручник биљне производње, индивидуални произвођач може да сагледа и побољша производњу на својим парцелама. Препорука је да се подаци у ...

Read More »

Матична књига биљне производње

Матична књига биљне производње Следљивост свих фаза у току производње хране је неопходна како би се избегле могуће нежељене последице. Овакав приступ подразумева континуирану контролу и праћење свих тачака у прозводном процесу. Један од корака ка том циљу је вођење евиденције током производног процеса. Идеја аутора је била да произвођачима на једноставан и прихватљив начин учине доступном Матичну књигу биљне производње. Њеним коришћењем омогући ...

Read More »