Home » Кредити » Фонд за развој пољопривреде » Кредит за силосе и подна складишта

Кредит за силосе и подна складишта

Конкурс за доделу кредита за изградњу објеката намењених складиштењу житарица, воћа и поврћа (силоса, подних складишта, хладњача) у 2017. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за изградњу објеката намењених складиштењу житарица, воћа и поврћа (силоса, подних складишта, хладњача) у 2017. години. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин: максималан износ кредита 40.000 евра, минимални износ кредита 10.000 евра, грејс период траје 12 ...

Read More »

Кредити за силосе и подна складишта Покрајинског фонда за развој пољопривреде

Покрајински фонд за развој пољопривреде објавио је конкурс за  доделу кредита намењених за изградњу нових објеката намењених складиштењу житарица (силоса, подних складишта). Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима –  физичким лицима са подручја АП Војводине,уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин: ...

Read More »