Home » Кредити » Субвенционисани кредити Министарства пољопривреде

Субвенционисани кредити Министарства пољопривреде

МПЗЖС: Потписани уговори са банкама и осигуравајућим друштвима за 2016. годину

Mинистар пољопривреде и заштите животне средине проф. др Снежана Богосављевић Бошковић, 08. априла 2016. године, закључила  је уговоре са овлашћеним лицима пословних банака и осигуравајућих кућа којим ће бити регулисани услови кредитирања пољоприведне производње у 2016. години. Том приликом министар Богосављевић Бошковић је нагласила да су данашњи потписани уговори о кредитима изузетно важни за наше пољопривредне произвођаче  на основу којих ...

Read More »

Министарство пољопривреде: Потписани уговори о кредитирању пољопривреде

Mинистар пољопривреде и заштите животне средине проф. др Снежана Богосављевић Бошковић je данас, 26. марта 2015. године, закључила  уговоре са овлашћеним лицима пословних банака и осигуравајућих кућа којим ће бити регулисани услови кредитирања пољоприведне производње у 2015. години.   Том приликом министар Богосављевић Бошковић је нагласила да Министарство преузима обавезу плаћања дела каматне стопе према банкама, како би фиксна каматна ...

Read More »

Продужен рок за подношење захтева за пољопривредне кредите

Изменом Правилника о условима и начину остваривања права на кредитну подршку, продужен је рок за подношење захтева комерцијалним банкама за пољопривредне кредите са субвенционисаном каматном стопом  до 01.новембра текуће године.  Измена Правилника објављена је у „Службеном гласнику РС”, број 87/14 од 22. августа 2014. године. Измењени Правилник можете преузети у прилогу текста.  

Read More »

Субвенционисани кредити Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде

Субвенционисани кредити Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде намењени су пољопривредницима у сарадњи са пословним банкама које одобравају кредите док Министарство пољопривреде субвенционише камату на те кредите. Овим правилником ближe се прoписуjу услови и начин остваривања права на кредитну подршку. Кредитна подршка је врста подстицаја којом се пољопривредним газдинствима омогућава олакшани приступ коришћењу кредита, и то за: 1) развој сточарства који обухвата ...

Read More »