Home » Остале информације

Остале информације

Измена правилника о Регистрацији пољопривредних газдинстава

Правилник о изменама Правилника о упису у Регистар пољоприврeдних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства, можете преузети у прилогу текста. Као дугоочекивана најава, овим измењеним праилником, супружници могу имати два посебна газдинства, што до сада није било могуће по последњем правилнику. Измењени правилник о РПГ-у, можете преузети у прилогу текста. Основна-првобитна верзија правилника ...

Read More »

Лицитације државног пољопривредног земљишта

На страни Управе за пољопривредно земљиште,  можете пратити јавне позиве за лицитацију државног пољопривредног земљишта, који се објављују од стране општина и градова у Републици Србији. http://upz.minpolj.gov.rs/

Read More »

Остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини

Министарство пољопривреде и заштите животне средине- право првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини на период од 30 година. Комисија за давање сагласности на инвестициони план уз предлог мера за реализацију закупа у поступку остваривања права првенства закупа пољопривредног земљишта, објављује Јавни позив о условима за остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Републике Србије и документацији која ...

Read More »

Правилник о условима и поступку давања пољопривредног земљишта у државној својини

Правилник о условима и поступку давања пољопривредног земљишта у државној својини,објављен је  у „Службеном гласнику РС”, број 16/17 од 2. марта 2017. године. Правилник можете преузети у прилогу текста.

Read More »

Регистровање објекта за држање животиња- фарме

Регистрација објекта за држање животиња- фарме представља начин да сточари дођу преко права пречег закупа до пољопривредног земљишта по просечно излицитираној цени. Још један од разлога због којег треба регистровати фарму-објекат за држање животиња је и тај што се за неке врсте субвенција поставља услов да је објекат за држање животиња-фарма, регистрован.

Read More »

Стратегија руралног развоја Општине Рума 2011-2021. године

Стратегија руралног развоја Општине Рума 2011-2021. године почиње са следећом изреком: Има три врсте људи: 1.    Они који мисле да ће урадити нешто 2.    Они који кажу да ће урадити нешто 3.    Они који раде Посматрано са економског становишта, политика руралног развоја се своди на питање ефикасног управљања и коришћења компаративних и конкурентских предности у времену и простору. Последњих неколико ...

Read More »

Право пречег закупа државног пољопривредног земљишта

Пример јавног позива  онима који планирају да користе државно пољопривредно земљиште по праву пречег закупа             Одредбом члана 64а, став 1. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике Србије” број 62/06, 65/08 и 41/09), утврђено је да право пречег закупа имају правна и физичка лица која су власници функционалног система за наводњавање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада старијих од три ...

Read More »

Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије 2014-2024. године

 

Read More »