Home » Остале информације

Остале информације

Лицитације државног пољопривредног земљишта

На страни Управе за пољопривредно земљиште,  можете пратити јавне позиве за лицитацију државног пољопривредног земљишта, који се објављују од стране општина и градова у Републици Србији. http://upz.minpolj.gov.rs/

Read More »

Остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини

Министарство пољопривреде и заштите животне средине- право првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини на период од 30 година. Комисија за давање сагласности на инвестициони план уз предлог мера за реализацију закупа у поступку остваривања права првенства закупа пољопривредног земљишта, објављује Јавни позив о условима за остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Републике Србије и документацији која ...

Read More »

Правилник о условима и поступку давања пољопривредног земљишта у државној својини

Правилник о условима и поступку давања пољопривредног земљишта у државној својини,објављен је  у „Службеном гласнику РС”, број 16/17 од 2. марта 2017. године. Правилник можете преузети у прилогу текста.

Read More »

Све о регистрацији и обнови пољопривредних газдинстава

Регистрација и обнова пољопривредног газдинства Регистрација и обнова пољопривредног газдинства је први и основни корак у коришћењу државних мера и  подстицаја у пољопривреди. Неопходна документација су обрасци за попуну који се могу добити у Управи за Трезор. Неопходна документа за отварање новог пољопривредног газдинства су: копија личне карте носиоца, копије личних карата чланова ако се они пријављују у газдинство, лист ...

Read More »

Регистрација и обнова пољопривредних газдинстава 2015-2016. године

Измена Закона о подстицајима доноси следеће измене када је у питању процес регистровања и обнове регистрације пољопривредних газдинстава: Пољопривредна газдинства која постоје у регистру на дан 31.12.2015. године, оствариће своје право на подстицаје са земљишним фондом који се на тај дан налази у регистру у Управи за трезор. Земљиште које планирате да упишете као ново земљиште(ново власништво, закуп….)можете пријавити  тек ...

Read More »

Нови обрасци за пољопривредна газдинства

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, објавило је  нове обрасце за регистрацију пољопривредних газдинства који су објављени у „Службеном гласнику РС”, број 102/15 од 11. децембра 2015. године. Од 20.12.2015. године, све што је везано за упис, обнову регистрације и пријаву промене података породичног пољопривредног газдинства у Регистру пољопривредних газдинстава, мора бити на новим обрасцима. Нове обрасце можете преузети у прилогу текста: ...

Read More »

На чега обратити пажњу приликом обнове регистрације пољопривредног газдинства?

Папирологија. Нешто што ретко ко воли, а има је све више у сваком облику и на сваком месту. Иста је ситуација и у пољопривреди. Уколико желите да користите субвенције, морате се ухватити у коштац са папирологијом. Разлика када је пољопривреда у питању је та што ћете ако питате пољопривреднике да ли би радије седели и испуњавали документацију или орали, скоро ...

Read More »

Регистровање објекта за држање животиња- фарме

Регистрација објекта за држање животиња- фарме представља начин да сточари дођу преко права пречег закупа до пољопривредног земљишта по просечно излицитираној цени. Још један од разлога због којег треба регистровати фарму-објекат за држање животиња је и тај што се за неке врсте субвенција поставља услов да је објекат за држање животиња-фарма, регистрован.

Read More »

Стратегија руралног развоја Општине Рума 2011-2021. године

Стратегија руралног развоја Општине Рума 2011-2021. године почиње са следећом изреком: Има три врсте људи: 1.    Они који мисле да ће урадити нешто 2.    Они који кажу да ће урадити нешто 3.    Они који раде Посматрано са економског становишта, политика руралног развоја се своди на питање ефикасног управљања и коришћења компаративних и конкурентских предности у времену и простору. Последњих неколико ...

Read More »

Право пречег закупа државног пољопривредног земљишта

Пример јавног позива  онима који планирају да користе државно пољопривредно земљиште по праву пречег закупа             Одредбом члана 64а, став 1. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике Србије” број 62/06, 65/08 и 41/09), утврђено је да право пречег закупа имају правна и физичка лица која су власници функционалног система за наводњавање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада старијих од три ...

Read More »