Home » Закони,правилници,уредбе » Закони » Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју

Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју

Закон о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју

Закон о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, објављен је  у Службеном гласнику РС, број 101/16 од 16. децембра 2016. године. Измене Закона, можете преузети у прилогу текста.

Read More »

Закон о изменама и допунама Закона о пољопривреди и руралном развоју

Закон о изменама и допунама Закона о пољопривреди и руралном развоју, објављен је  у Службеном гласнику РС, број 101/16 од 16. децембра 2016. године. Измене Закона, можете преузети у прилогу текста.

Read More »

Закон о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју

Закон о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, можете преузети у прилогу текста.

Read More »

Измене и допуне Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју

Усвојене су измене и допуне Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју. Оно што је најављено је и коначно усвојено, а то је да је максимална површина са садашњих 100 ха смањена чак 5 пута и сада износи максималних 20 ха. Од промена које овај закон доноси набројаћемо само неке најзначајније: Пoдстицajи у стoчaрству за квaлитeтнe приплoднe товне крaвe(20,000.00 дин/грлу) ...

Read More »

Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју

Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју објављен је у Службеном гласнику Републике Србије 10/13. Овим законом уређује се врсте подстицаја, начин коришћења подстицаја, Регистар подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, као и услови за остваривање права на подстицаје у пољопривреди и руралном развоју.

Read More »