Home » Вести » Ускоро нови измењени правилници за регресирање ђубрива и дизел горива

Ускоро нови измењени правилници за регресирање ђубрива и дизел горива

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,  најавило је  измене и допуне Правилника о условима и начину остваривања права на регрес за гориво кao и Правилиника о условима и начину остваривања права на регрес за ђубриво који су објављени у Сл. гласнику РС  бр.40 од 11.априла.2014. године.
Измене и допуне Правилника о условима и начину остваривања права на регрес за дизел гориво односе се на  правдање   набавке дизел  горива  на основу фактуре и отпремнице, поред фискалног рачуна како је предвиђено важећим правилником. Ова могућност ће бити дозвољена газдинствима кoја су дизел гориво набавила и платила на основу фактуре путем безготовинске уплате на текући рачун добављача.
Измене и допуне Правилника о условима и начину остваривања права на регрес за ђубриво односе се  на регрес за све врсте ђубрива, уместо набројаних у правилнику. Измене у члану 3. односе се на правна лица, предузетнике и физичка лица да осим оригинал фискалног исечка могу да подносе и фактуре – рачун и отпремнице као доказ за купљено ђубриво.