Home » Вести » Субвенције за наводњавање у АП Војводини

Субвенције за наводњавање у АП Војводини

Субвенције за  наводњавање у АП Војводини могу се добити преко конкурса који расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Предмет конкурса је додела подстицајних средстава, којима се суфинансира:

  1. изградња експлоатационих бунара,
  2. набавка опреме за бунаре,
  3. пумпи за наводњавање,
  4. система за наводњавање,
  5. линија за наводњавање,
  6. изградња цевовода и
  7. трошкова израде пројектно-техничке документације.

Право на коришћење подстицајних средстава имају:
– Физичка лица – носилац регистрованог пољопривредног газдинства са територије АПВ,
– Правна лица – регистрована пољопривредна газдинства са територије АПВ.
Место реализације инвестиције је територија АП Војводине.

Подстицајна средства за подршку инвестиција по овом Конкурсу утврђују се у износу од 30% до 50% од укупне вредности инвестиције, без пореза на додату вредност.

Конкурс је отворен закључно са 31.10.2014.године.