Home » Закони,правилници,уредбе » Закони » Закон о порезима на имовину

Закон о порезима на имовину

Општина Рума-Мањи порези на пољопривредно земљиште у 2015-ој години

Према новој Одлуци о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Рума, порез у наредној години биће мањи у односу на актуелни из 2014 године. Пореске стопе се нису мењале и оне су и даље повољније него што је то закон прописао. Највећа промена је направљена код пореза на пољопривредно земљиште у зони која ...

Read More »

Закон о порезима на имовину

До 2013. порез на земљиште се одређивао на основу катастарског прихода. Катастарски приход био је изузетно мали, тако да се, по оцени надлежних, на тај начин није могао утврдити реалан порез. Рецимо, на основу тих параметра дешавало се да неко за 20 хектара добије десетак динара пореза, објашњавају стручњаци из те бранше. Пољопривредници махом нису ни добијали порез на имовину ...

Read More »