Home » Сточарство » Генетички ресурси

Генетички ресурси

АПВ: Конкурс за спровођење одгајивачког програма у АП Војводини у 2016-ој години

Покрaјински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је конкурс за расподелу средстава из годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма у АПВ у 2016. години у укупном износу од 60.000.000,00 динара. Средства ће се користи  за: спровођење мера одгајивачког програма у говедарству, свињарству, овчарству и козарству, живинарству, код копитара и у пчеларству; пословима контроле спровођења програма. Конкурс је отворен до ...

Read More »

МПЗЖС: Измена правилника за подстицаје очувању генетичких ресурса животиња

Министарство пољопривреде и заштите животне средине донело је  Правилник о изменама правилника о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса. Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 28/16 од 15. марта 2016. године. У Правилнику о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса („Службени гласник РС”, бр. 83/13 и 35/15), у члану 3. тачка 1) мења се и гласи: „1) подолско ...

Read More »

Конкурс за очување генетичких ресурса домаћих животиња у АП Војводини у 2015. години

Конкурс је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Циљ конкурса је очување и одрживо коришћење генетских ресурса домаћих животиња, повећањем броја грла стоке и унапређивањем начина смештаја, исхране и неге угрожених аутохтоних раса домаћих животиња, односно чување и одржавање националне и резервне колекције у семену (за потребе банке гена). Средства у износу од 2.500.000,00 динара намењена су за суфинансирање и рефундирање дела трошкова ...

Read More »

Министарство пољопривреде: Измена правилника о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса

Министарство пољопривреде објавило је измену правилника о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса  у „Службеном гласнику РС”, број 35/15 од 17. априла 2015. године. Промењени су чланови 3,6 и 9 и они сада гласе: „Члан 3. Подршка програму из члана 2. овог правилника обезбеђује се давањем подстицаја за следеће врсте и расе аутохтоних домаћих животиња: 1) подолско говече и буша ...

Read More »

Конкурс за спровођење одгајивачког програма у АП Војводини у 2014-ој години

Покрaјински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је конкурс за расподелу  средстава зa спровођење Годишњег програма мера код одгајивачког програма у АП Војводини за 2014. годину. Средства за спровођење Годишњег програма мера код одгајивачког програма у АП Војводини за 2014. годину, у износу од 52.500.000,00 динара користиће се за: Спровођење мера одгајивачког програма у говедарству, свињарству, овчарству и козарству, живинарству, код копитара и у ...

Read More »

Бесповратна средства за очување и одрживо коришћење генетских ресурса домаћих животиња у Аутономној Покрајини Војводини за 2014. годину

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је конкурс  за расподелу бесповратних средстава за очување и одрживо коришћење генетских ресурса домаћих животиња у Аутономној Покрајини Војводини за 2014. годину. Бесповратна подстицајна средства у износу од 1.500.000,00 динара су намењена за суфинансирање и рефундирање дела трошкова унапређења рада код власника генетских ресурса домаћих животиња, а у сврху очувања, одрживог коришћењa и унапређења начина одгајивања аутохтоних раса домаћих ...

Read More »

Субвенције за очување животињских генетичких ресурса

Субвенције за очување животињских генетичких ресурса прописане су у Правилнику о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса који је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 83/13. Животињски генетички ресурси, у смислу овог правилника, су врсте и расе, односно сојеви: подолско говече, буша, домаћи биво, домаћи-брдски коњ, нониус, балкански магарац, мангулица (црни, бели и црвени сој), моравка, ресавка, праменка (пиротска, кривовирска, бардока, ...

Read More »