Home » Вести » Правилник о подстицају за очување животињских генетичких ресурса у банци гена

Правилник о подстицају за очување животињских генетичких ресурса у банци гена

Правилник о подстицају за очување животињских генетичких ресурса у банци гена

(Објављен у ,,Службеном гласнику РС”, број 110/17 од 6. децембра 2017. године)

Овим правилником ближe се прoписуjе подстицај за подршку програму који се односи на очување и унапређење животне средине и природних ресурса и који обухвата очување животињских генетичких ресурса у банци гена, услови, начин остваривања права на подстицај, образац захтева за остваривање права на подстицај, као и максимални износ подстицаја по кориснику.

Право на подстицај oстварује:
1) правно лице
2) предузетник

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицај, који нарочито садржи рок за подношење захтева.

Подстицај се утврђује у износу од 100 % прихватљивих трошкова.

Максимални износ подстицаја по кориснику подстицаја је 890.000 динара по јавном позиву.

Правилник и захтев за подстицаје, можете преузети у прилогу текста.