Home » Кредити » Гаранцијски фонд АПВ » Кредит за куповину пољопривредне механизације и опреме

Кредит за куповину пољопривредне механизације и опреме

Кредит за куповину пољопривредне механизације и опреме Гаранцијског фонда АП Војводине

Гаранције за кредит за куповину пољопривредне механизације и опреме  могу се остварити по конкурсу Гаранцијског фонда АПВ . Основни циљ издавања гаранција Гаранцијског фонда АП Војводине је стварање предуслова за лакши приступ кредитним линијама банака, под повољнијим условима у односу на тржишне, а које су намењене за кредитирање физичких лица – пољопривредника који су носиоци регистрованих породичних пољопривредних газдинстава са ...

Read More »