АИК банка

Кредити за пољопривреду АИК банке

Основни услови кредитирања пољопривредника у АИК банци: Регистровано пољопривредно газдинство Носилац кредита нема више од 70 година старости у моменту доспећа последње рате кредита Минимум 12 месеци пословања у области пољопривреде Минимум три производа/културе из биљне производње, или два производа из сточарске производње Рочност кредита од 6 до 120 месеци, у зависности од намене кредита. Отплата кредита може бити у ...

Read More »

Калкулатор отплате кредита

Калкулатор отплате кредита представља само алат да се сагледа финансијско оптерећење које корисник кредита може да поднесе. Калкулатор отплате кредита који се налази у прилогу представља само пример како изгледа отплата кредита.

Read More »