Home » Кредити » Развојни фонд Војводине » Кредити за правна лица

Кредити за правна лица

РФВ- Конкурс за дугорочне кредите намењене инвестицијама

Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава у циљу стварања услова за интезивирање производње, подизање нивоа ефикасности и конкурентности потребних за обезбеђење континуитета пословних процеса предузећа у циљу подстицања запошљавања. Кредити ће се додељивати за финансирање: – изградње, адаптације и опремања грађевинских објеката у пословне сврхе – набавка опреме – квалитетног приплодног материјала у сточарству и матичног јата – ...

Read More »

РФВ- Конкурс за дугорочне кредите намењене трајним обртним средствима

Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава намењених финансирању трајних обртних средстава потребних за обезбеђење континуитета пословних процеса предузећа у циљу подстицања запошљавања. За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од 400.000.000,00 динара. Право учешћа на конкурсу имају правна лица и предузетници који су у складу са чланом 6. Закона о рачуноводству разврстани као микро, мало ...

Read More »

РФВ- Конкурс за краткорочне кредите за извоз

Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава ради подршке припреме и реализације извозних аранжмана у циљу подстицања запошљавања. Кредити су намењени за потребе производње и извоза роба и услуга домаћег порекла. За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од 400.000,000,00 динара. Право учешћа на конкурсу имају правна лица и предузетници. Корисници средстава морају имати регистровано седиште на ...

Read More »

РФВ- Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства

Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава намењених финансирању обртних средстава потребних за обезбеђење континуитета пословних процеса предузећа у циљу подстицања запошљавања. За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од 400.000.000,00 динара. Право учешћа на конкурсу имају правна лица и предузетници који су у складу са чланом 6. Закона о рачуноводству разврстани као микро, мало или ...

Read More »

РФВ- Конкурс за краткорочне кредите за тов

Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава ради подршке развоја и унапређења производње у области сточарства, подизање нивоа квалитета производње, степена конкурентности, а у циљу унапређење фармерске и кооперантске производње и подстицања запошљавања. Средства из кредита се могу користити за краткорочно финансирање това свиња и јунади – најмање 10 комада свиња или 5 грла јунади. За реализацију ове кредитне ...

Read More »

Конкурс РФВ за доделу догорочних кредита намењених прехрамбено-прерађивачкој производњи за набавку нове опреме

Развојни фонд Војводине објавио је конкурс за доделу догорочних кредита намењених прехрамбено-прерађивачкој производњи за набавку нове опреме. Основни циљ доделе кредита je унапређење прехрамбено-прерађивачке производње у Војводини. За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од 150.000.000,00 динара. Кредити ће се додељивати за набавку нове опреме за прехрамбено-прерађивачку производњу. Право учешћа на Конкурсу имају: Правна лица категорисана као микро, мала или ...

Read More »

Конкурс за доделу дугорочних кредита за развој пољопривредно-прехрамбене индустрије

Развојнифонд АП Војводине расписао је конкурс за  доделу дугорочних кредита за развој пољопривредно-прехрамбене индустрије. Основни циљеви доделе кредита су обезбеђење финансијских средстава ради подршке реализацији синергијских пројеката у области пољопривредне производње и прехрамбено-прерађивачке индустрије кроз удруживање већег броја произвођача – учесника у пољопривредној и прехрамбено-прерађивачкој производњи ради повећања производно-прерађивачких потенцијала и складишних капацитета, унапређења конкурентности и побољшања извозних позиција АП ...

Read More »