Home » Остали подстицаји » Систем безбедности хране

Систем безбедности хране

АПВ: До 70% рефундације трошкова контроле и сертификације органске производње у 2017. години

Предмет конкурса јесте додела средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње у 2017. години. Средстава по овом конкурсу додељују се за суфинансирање трошкова контроле и сертификације производа добијених по методама органске производње од овлашћених организација које издају сертификат, за органске производе у 2017. години. За реализацију овог конкурса предвиђено је укупно 3.000.000,00 динара. Средства намењена по овом конурсу предвиђена ...

Read More »

Субвенционисање увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла

Субвенције за увођење и сертификацију система безбедности и квалитетеа хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла прописане су правилником Министарства пољопривреде и заштите животне средине, објављеног у Службени гласник РС, број 41/17  од 28. априла 2017. године. Субвенције за (подстицаји) могу да се користе ако се уводи и сертификује: систем управљања безбедношћу хране према ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, ...

Read More »

АПВ: До 50% бесповратних средстава за увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2017. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, расписао је конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођењa и сертификацијe система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2017. години на територији АП Војводине. Предмет конкурса јесте додела средстава за: суфинансирање трошкова увођењa и сертификацијe система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у ...

Read More »

Бесповратна средства за увођење и сертификацију система квалитета и безбедности хране у 2016. години на територији АП Војводине

Бесповратна средства за увођење и сертификацију система квалитета и безбедности хране у 2016. години на територији АП Војводине. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова економских активности у смислу додавања вредности пољопривредним производима, као и увођење и сертификација система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла ...

Read More »

Субвенције за унапређење квалитета вина и ракије

Подстицаји за унапређење вина и ракије (,,Службени гласник РС” број 48/13 од 31. маја 2013. године) Подстицаји за унапређење квалитета вина и ракије дефинисани су  кроз  Правилник о подстицајима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку унапређењу квалитета вина и ракије . Подстицаји за унапређење квалитета вина и ракије обухватају подршку програмима, који се ...

Read More »

Суботица: Бесповратна средства за пољопривреду и рурални развој у 2016-ој години

Град Суботица, објавила је следеће јавне позиве за конкурсе: Јавни конкурс за организовање манифестација од посебног значаја за Град у 2016. години-рок за подношење пријаве је 29.1.2016. године. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција и набавке опреме пољопривредних произвођача на територији Града Суботице који су у органском статусу или у процесу добијања сертификата у органској производњи–  конкурс је отворен ...

Read More »

Бесповратна средства за увођење и сертификацију система квалитета и безбедности хране у 2015. години на територији АП Војводине

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, расписао је конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање  трошкова увођења и сертификације система квалитета и безбедности хране у 2015. години на територији АП Војводине. Средства по овом конкурсу додељују се за суфинансирање: Трошкова израде елабората за добијање ознаке географског порекла и лабораторијских анализа које представљају део елабората за добијање ознаке географског порекла ...

Read More »

Субвенционисање увођења међународних стандарда за пољопривредна газдинства и задруге, мала и средња предузећа и предузетнике за 2014. годину

Канцеларија Програма подршке развоју воћарства и бобичастог воћа у Јужној Србији –  FRUITS & BERRIES Програм   РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ За субвенционисање увођења међународних стандарда за пољопривредна газдинства и задруге, мала и средња предузећа и предузетнике за 2014. годину Бесповратна средства ће се одобравати за:   Уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда квалитета   (стандардизација, сертификација, ресертификација, надзор, знак ...

Read More »