Home » Остали подстицаји » Систем безбедности хране

Систем безбедности хране

АПВ: До 70% рефундације трошкова увођења стандарда у 2018. години

  Средстава по овом конкурсу додељују се за суфинансирање: 1. трошкова израде елабората за добијање ознаке географског порекла и лабораторијских  анализа које представљају део елабората за добијање ознаке географског порекла у 2018. години; 2. трошкова контроле и сертификације пољопривредних и прехрамбених производа, са  географским пореклом, чију су контролу и сертификацију производње у 2018. години извршиле овлашћене организације; 3. трошкова за ...

Read More »

Субвенционисање увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла

Субвенције за увођење и сертификацију система безбедности и квалитетеа хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла прописане су правилником Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, објављен у ,,Службеном гласнику РСˮ, број 39/18 од 25. маја 2018. године. Субвенције за (подстицаји) могу да се користе ако се уводи и сертификује: систем управљања безбедношћу хране према ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, ...

Read More »