Home » Вести » АПВ: До 70% рефундације трошкова контроле и сертификације органске производње у 2017. години

АПВ: До 70% рефундације трошкова контроле и сертификације органске производње у 2017. години

Предмет конкурса јесте додела средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње у 2017. години.

Средстава по овом конкурсу додељују се за суфинансирање трошкова контроле и сертификације производа добијених по методама органске производње од овлашћених организација које издају сертификат, за органске производе у 2017. години.

За реализацију овог конкурса предвиђено је укупно 3.000.000,00 динара.

Средства намењена по овом конурсу предвиђена су за суфинансирање до 70% од укупних трошкова контроле и сертификацију органске производње, умањеног за износ ПДВ-а.

Максимални износ средстава који се додељује по једној пријави јесте 100.000,00 динара.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и која се налазе у активном статусу, и то:

1. физичко лице: носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

2. правно лице: привредно друштво, земљорадничка задруга, удружења грађана.

Привредно друштво може остварити право на подстицаје ако је разврстано у микро и мало правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

Пријаве за конкурс подносе се закључно са 24. новембром 2017. године.

Комплетан текст конкурс као и осталу документацију, можете преузети у прилогу текста.

 

Извор: ПСПВШ