Home » Закони,правилници,уредбе

Закони,правилници,уредбе

Субвенције за набавку нових прикључних машина и опреме за биљну производњу Министарства пољопривреде

ПРАВИЛНИК О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПРОИЗВОДЊЕ БИЉНИХ КУЛТУРА („Службени гласник РСˮ, број 48/18 од 23. јуна 2018. године) Подстицаји обухватају инвестиције у набавку нових машина и опреме за: примарну производњу биљних култура у заштићеном простору; примарну производњу воћа и грожђа; примарну производњу поврћа, цвећа, ароматичног и ...

Read More »

Бесповратна средства за пластенике Министарства пољопривреде

ПРАВИЛНИК О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПРОИЗВОДЊЕ БИЉНИХ КУЛТУРА („Службени гласник РСˮ, број 48/18 од 23. јуна 2018. године) Подстицаји обухватају инвестиције у набавку нових машина и опреме за: примарну производњу биљних култура у заштићеном простору; примарну производњу воћа и грожђа; примарну производњу поврћа, цвећа, ароматичног и ...

Read More »

Бесповратна средства за наводњавање Министарства пољопривреде

ПРАВИЛНИК О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПРОИЗВОДЊЕ БИЉНИХ КУЛТУРА („Службени гласник РСˮ, број 48/18 од 23. јуна 2018. године) Подстицаји обухватају инвестиције у набавку нових машина и опреме за: примарну производњу биљних култура у заштићеном простору; примарну производњу воћа и грожђа; примарну производњу поврћа, цвећа, ароматичног и ...

Read More »

Бесповратна средства за набавку нове опреме за производњу конзумних јаја Министарства пољопривреде

ПРАВИЛНИК O ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СТОЧАРСТВУ („Службени гласник РСˮ, број 48/18 од 23. јуна 2018. године) Подстицаји из овог правилника обухватају подстицаје за инвестиције у набавку нових машина и опреме: за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране за манипулацију и ...

Read More »

Субвенције за набавку нове опреме за манипулацију, одлагање, сепарацију и дистрибуцију чврстог и течног стајњака

ПРАВИЛНИК O ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СТОЧАРСТВУ („Службени гласник РСˮ, број 48/18 од 23. јуна 2018. године) Подстицаји из овог правилника обухватају подстицаје за инвестиције у набавку нових машина и опреме: за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране за манипулацију и ...

Read More »

Субвенционисање набавке квалитетног приплодног материјала Министарства пољопривреде

ПРАВИЛНИК O ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛОДНИХ ГРЛА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ СТОЧАРСКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ („Службени гласник РСˮ, број 48/18 од 23. јуна 2018. године) Подстицаји се односе на подршку програму за унапређење примарне пољопривредне производње који обухвата набавку квалитетних приплодних: Грла говеда, и то:  јуница товних раса старости од десет до 34 месеца ...

Read More »

Бесповратна средства за набавку нове опреме којом се штити добробит животиња Министарства пољопривреде

ПРАВИЛНИК O ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СТОЧАРСТВУ („Службени гласник РСˮ, број 48/18 од 23. јуна 2018. године) Подстицаји из овог правилника обухватају подстицаје за инвестиције у набавку нових машина и опреме: за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране за манипулацију и ...

Read More »

Бесповратна подстицајна средства за опрему у пчеларству Министарства пољопривреде

ПРАВИЛНИК O ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СТОЧАРСТВУ („Службени гласник РСˮ, број 48/18 од 23. јуна 2018. године) Подстицаји из овог правилника обухватају подстицаје за инвестиције у набавку нових машина и опреме: за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране за манипулацију и ...

Read More »

Бесповратна средства за набавку опреме за припрему и дистрибуцију сточне хране Министарства пољопривреде

ПРАВИЛНИК O ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СТОЧАРСТВУ („Службени гласник РСˮ, број 48/18 од 23. јуна 2018. године) Подстицаји из овог правилника обухватају подстицаје за инвестиције у набавку нових машина и опреме: за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране за манипулацију и ...

Read More »

Подстицајна средства за младе пољопривреднике Министарства пољопривреде у 2018. години

Правилник о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима (Службени гласник РС, број 46/2018) Подстицаји обухватају подршку програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима, и то: подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне биљне производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника; ...

Read More »