Home » Закони,правилници,уредбе (page 13)

Закони,правилници,уредбе

Право пречег закупа државног пољопривредног земљишта

Пример јавног позива  онима који планирају да користе државно пољопривредно земљиште по праву пречег закупа             Одредбом члана 64а, став 1. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике Србије” број 62/06, 65/08 и 41/09), утврђено је да право пречег закупа имају правна и физичка лица која су власници функционалног система за наводњавање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада старијих од три ...

Read More »

Закон о порезу на доходак грађана

ЗАКОН О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА („Сл. гласник РС“, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 62/06, 65/2006 – испр., 31/09, 44/009, 18/10, 50/11, 91/11 – одлука УС, 7/12 – усклађени дин. изн., 93/12, 114/12 – одлука УС, 8/13 – усклађени дин. изн., 7/13, 48/13 – исправка) Порез на доходак грађана плаћају, у складу са одредбама овог закона, физичка ...

Read More »

Закон о порезима на имовину

До 2013. порез на земљиште се одређивао на основу катастарског прихода. Катастарски приход био је изузетно мали, тако да се, по оцени надлежних, на тај начин није могао утврдити реалан порез. Рецимо, на основу тих параметра дешавало се да неко за 20 хектара добије десетак динара пореза, објашњавају стручњаци из те бранше. Пољопривредници махом нису ни добијали порез на имовину ...

Read More »

Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју

Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју објављен је у Службеном гласнику Републике Србије 10/13. Овим законом уређује се врсте подстицаја, начин коришћења подстицаја, Регистар подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, као и услови за остваривање права на подстицаје у пољопривреди и руралном развоју.

Read More »