Home » Закони,правилници,уредбе (page 10)

Закони,правилници,уредбе

Годишњи програм развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2014. годину

Годишњим програмом утврђују се конкретне активности у 2014. години које се односе на обављање саветодавних послова у пољопривреди и подручја на којима се обављају ти послови, обим, рокови и начин спровођења активности, извештавање о извршеним саветодавним пословима, начин праћења и оцењивања ефеката рада пољопривредних саветодаваца (у даљем тексту: саветодавaц), развој пољопривредне саветодавне и стручне службе (у даљем тексту: ПССС), као ...

Read More »

Измена правилника за субвенционисање пчеларства

Изменом правилника о подстицајима у пчеларству дошло је до измене датума за подношење захтева за субвенционисање по кошници пчела. По првом правилнику рок за подношење захтева за субвенционисање по кошници пчела био је 31.август. Изменом правилника захтев за субвенционисање по кошници пчела одређен је нови термин од 15. априла до 31. маја текуће године. Изменом правилника смањен је и обим документације ...

Read More »

Субвенције за набавку нове опреме и машина за припрему производа за тржиште

Субвенције за набавку нове опреме и машина за припрему производа за тржиште  дефинисане су кроз Правилник за примарну пољопривредну производњу.   Субвенције за набавку нове опреме и машина за припрему производа за тржиште по овом правилнику подразумевају следеће ставке: (1) Перилице, (2) Калибратори, (3) Класирке, (4) Сортирке, (5) Избијачице, (6) Пакерице са аутоматским вагама, (7) Полирке, (8) Бокс палете и рам палете, ...

Read More »

Субвенције за набавку квалитетног приплодног материјала

Субвенције за набавку квалитетног приплодног материјала дефинисане су кроз Правилник за примарну пољопривредну производњу. Субвенције за набавку квалитетног приплодног материјала по овом правилнику подразумевају набавку: 1)квалитетних приплодних јуница старости од 17 до 27 месеци 2)квалитетних приплодних оваца и коза: шиљежице, шиљежани, двиске и двисци старости од 6 до 18 месеци. 3)приплодних свиња:  назимице и нерастови старости од 5 до 8 месеци. Право ...

Read More »

Субвенције за набавку нове опреме за смештај и/или одгој млечних крава, товних јунади, оваца, коза, прасади и живине

Субвенције за набавку нове опреме за смештај и/или одгој млечних крава, товних јунади, оваца, коза, прасади и живине дефинисане су кроз Правилник за примарну пољопривредну производњу. Субвенције за набавку нове опреме за смештај и/или одгој млечних крава, товних јунади, оваца, коза, прасади и живине  по овом правилнику подразумевају следеће ставке: (1) Опрема за објекте за смештај млечних крава и товних јунади, ...

Read More »

Субвенције за набавку нове опреме за побољшање организације и ефикасности сточарске производње и припрему сточне хране

Субвенције за набавку нове опреме за побољшање организације и ефикасности сточарске производње и припрему сточне хране  дефинисане су кроз Правилник за примарну пољопривредну производњу. Субвенције за набавку нове опреме за побољшање организације и ефикасности сточарске производње и припрему сточне хране по овом правилнику подразумевају следеће ставке: (1) Опрема за мужу (музилице и линијски системи за мужу), (2) Опрема за хлађење млека (лактофризи), ...

Read More »

Субвенције за набавку нових прикључних машина и опреме за сетву, садњу и бербу

Субвенције за набавку нових прикључних машина и опреме за сетву, садњу и бербу дефинисане су кроз Правилник за примарну пољопривредну производњу. Субвенције за набавку нових прикључних машина и опреме за сетву, садњу и бербу по овом правилнику подразумевају следеће ставке: (1) Сејалице, садилице и вадилице, (2) Механизација за ситњење и скупљање остатака после резидбе, (3) Тресачи или други берачи воћа, (4) ...

Read More »

Субвенције за нaбaвку нове oпрeмe зa рибњаке

Субвенције за нaбaвку  oпрeмe зa рибњаке дефинисане су кроз Правилник за примарну пољопривредну производњу и оне подразумевају  субвенције само за  нaбaвку нове oпрeмe зa рибњаке. Субвенције за нaбaвку нове oпрeмe зa рибњаке по овом правилнику подразумевају следећу опрему: танкови (базени) за транспорт рибе, аератори, хранилице, мрежасти алати, оксиметри, уређаји за излов рибе и елеватори за рибе. Услови које корисник средстава мора ...

Read More »

Субвенције за набавку нове механизације, опреме и материјала за заштиту од болести, штеточина, корова, града, ниских и високих темпрература

Субвенције за набавку нове механизације, опреме и материјала за заштиту од болести, штеточина, корова, града, ниских и високих темпрература дефинисане су кроз Правилник за примарну пољопривредну производњу и оне подразумевају  субвенције за  нaбaвку нове мeхaнизaциje и oпрeмe зa наводњавање.  Субвенције за набавку нове механизације, опреме и материјала за заштиту од болести, штеточина, корова, града, ниских и високих темпрература по овом правилнику су: (1) ...

Read More »

Субвенције за набавку нових пластеника и опреме за производњу у заштићеном простору

Субвенције за набавку нових пластеника и опреме за производњу у заштићеном простору дефинисане су кроз Правилник за примарну пољопривредну производњу и оне подразумевају  субвенције за  нaбaвку нових пластеника и   oпрeмe зa пластенике. Субвенције за набавку нових пластеника и опреме за производњу у заштићеном простору по овом правилнику су: (1) Конструкције за објекте заштићених простора покривених пластиком (алуминијумске, поцинковане челичне, челичне и пластичне), (2) ...

Read More »