Home » Закони,правилници,уредбе (page 10)

Закони,правилници,уредбе

Субвенције за набавку нове опреме за смештај и/или одгој млечних крава, товних јунади, оваца, коза, прасади и живине

Субвенције за набавку нове опреме за смештај и/или одгој млечних крава, товних јунади, оваца, коза, прасади и живине дефинисане су кроз Правилник за примарну пољопривредну производњу. Субвенције за набавку нове опреме за смештај и/или одгој млечних крава, товних јунади, оваца, коза, прасади и живине  по овом правилнику подразумевају следеће ставке: (1) Опрема за објекте за смештај млечних крава и товних јунади, ...

Read More »

Субвенције за набавку нове опреме за побољшање организације и ефикасности сточарске производње и припрему сточне хране

Субвенције за набавку нове опреме за побољшање организације и ефикасности сточарске производње и припрему сточне хране  дефинисане су кроз Правилник за примарну пољопривредну производњу. Субвенције за набавку нове опреме за побољшање организације и ефикасности сточарске производње и припрему сточне хране по овом правилнику подразумевају следеће ставке: (1) Опрема за мужу (музилице и линијски системи за мужу), (2) Опрема за хлађење млека (лактофризи), ...

Read More »

Субвенције за набавку нових прикључних машина и опреме за сетву, садњу и бербу

Субвенције за набавку нових прикључних машина и опреме за сетву, садњу и бербу дефинисане су кроз Правилник за примарну пољопривредну производњу. Субвенције за набавку нових прикључних машина и опреме за сетву, садњу и бербу по овом правилнику подразумевају следеће ставке: (1) Сејалице, садилице и вадилице, (2) Механизација за ситњење и скупљање остатака после резидбе, (3) Тресачи или други берачи воћа, (4) ...

Read More »

Субвенције за нaбaвку нове oпрeмe зa рибњаке

Субвенције за нaбaвку  oпрeмe зa рибњаке дефинисане су кроз Правилник за примарну пољопривредну производњу и оне подразумевају  субвенције само за  нaбaвку нове oпрeмe зa рибњаке. Субвенције за нaбaвку нове oпрeмe зa рибњаке по овом правилнику подразумевају следећу опрему: танкови (базени) за транспорт рибе, аератори, хранилице, мрежасти алати, оксиметри, уређаји за излов рибе и елеватори за рибе. Услови које корисник средстава мора ...

Read More »

Субвенције за набавку нове механизације, опреме и материјала за заштиту од болести, штеточина, корова, града, ниских и високих темпрература

Субвенције за набавку нове механизације, опреме и материјала за заштиту од болести, штеточина, корова, града, ниских и високих темпрература дефинисане су кроз Правилник за примарну пољопривредну производњу и оне подразумевају  субвенције за  нaбaвку нове мeхaнизaциje и oпрeмe зa наводњавање.  Субвенције за набавку нове механизације, опреме и материјала за заштиту од болести, штеточина, корова, града, ниских и високих темпрература по овом правилнику су: (1) ...

Read More »

Субвенције за набавку нових пластеника и опреме за производњу у заштићеном простору

Субвенције за набавку нових пластеника и опреме за производњу у заштићеном простору дефинисане су кроз Правилник за примарну пољопривредну производњу и оне подразумевају  субвенције за  нaбaвку нових пластеника и   oпрeмe зa пластенике. Субвенције за набавку нових пластеника и опреме за производњу у заштићеном простору по овом правилнику су: (1) Конструкције за објекте заштићених простора покривених пластиком (алуминијумске, поцинковане челичне, челичне и пластичне), (2) ...

Read More »

Субвенције за наводњавање

Субвенције за наводњавање дефинисане су кроз Правилник за примарну пољопривредну производњу и оне подразумевају  субвенције за  нaбaвку нове мeхaнизaциje и oпрeмe зa наводњавање. Субвенције за наводњавање по овом правилнику су: (1) Системи за наводњавање: – пумпа за наводњавање, – агрегат за покретање пумпи (дизел, безински и електро погон), – систем за наводњавање „кап по кап” (цеви за довод воде, разводне цеви, ...

Read More »

Субвенције за очување биљних генетичких ресурса

Субвенције за очување биљних генетичких ресурса дефинисане су Правилником о подстицајима за очување биљних генетичких ресурса који је објављену у  „Службеном гласнику РС”, број 85/13. Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење: 1) биљни генетички ресурси су оне старе сорте и локалне популације, укључујући и одомаћене сорте уписане, односно брисане из Регистра сорти пољопривредног биља које води министарство надлежно ...

Read More »

Субвенције за очување животињских генетичких ресурса

Субвенције за очување животињских генетичких ресурса прописане су у Правилнику о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса који је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 83/13. Животињски генетички ресурси, у смислу овог правилника, су врсте и расе, односно сојеви: подолско говече, буша, домаћи биво, домаћи-брдски коњ, нониус, балкански магарац, мангулица (црни, бели и црвени сој), моравка, ресавка, праменка (пиротска, кривовирска, бардока, ...

Read More »

Субвенције за унапређење економских активности на селу кроз субвенционисање непољопривредних активности

Субвенције(подстицаји) за унапређење економских активности на селу кроз субвенционисање непољопривредних активности су дефинисани правилником који је објављен  у „Службеном гласнику РС”, број 81/13. Субвенције обухватају подршку програмима који се односе на унапређење руралне економије за инвестиције које се спроводе с циљем унапређења квалитета живота у руралним подручјима, и то: програму за подршку инвестицијама за изградњу, доградњу и адаптацију објеката и набавку ...

Read More »