Home » Опрема и механизација » Опрема за наводњавање

Опрема за наводњавање

АПВ: Бесповратна средства за примену соларне енергије за заливне системе

  Средства за суфинансирање пројеката примене соларне енергије у заливним системима за физичка лица планирана су Финансијским планом Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај за 2017. годину, у укупном износу од 12.000.000,00 динара. Бесповратна подстицајна средства се додељују на основу јавног конкурса. Право учешћа на конкурсу и намене за које се могу користити средства Право учешћа на конкурсу имају ...

Read More »

АПВ: Бесповратна средства за наводњавање у 2017. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинанисирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АП Војводине у 2017. години. Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу износе до 105.000.000,00 динара. Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од укупне вредности инвестиције. ...

Read More »

УЗПП: Конкурс за бесповратна средства за набавку нове опреме за наводњавање у 2017. години

Управа за пољопривредно земљиште, објавила је конкурс за доделу бесповратних средстава за набавку опреме за наводњавање у 2017-ој години. Средства за реализацију ових радова се обезбеђују из буџета Републике Србије у укупном износу до 99.800.000 динара и у висини учешћа до 50% без урачунатог пореза на додату вредност. A) КОРИСНИК СРЕДСТАВА Право на коришћење средстава за набавку нове опреме за ...

Read More »

Бесповратна средства за наводњавање Министарства пољопривреде

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина, опреме и квалитетних приплодних грла за унапређење примарне пољопривредне производње. Овим правилником ближе се прописују врсте ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за наводњавање у 2016. години

Покрајински секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс намењен подстицању улагања у системе за наводњавање на територији АП Војводине.Циљ конкурса за доделу средстава за суфинаисирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АП Војводине у 2016. години јесте повећање обрадивих површина под системима за наводњавање.   Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за суфинансирање: изградње експлоатационих бунара, набавку ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за наводњавање коришћењем соларне енергије у 2016. години

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине објавио је јавни позив  за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у заливним системима. Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са територије Аутономне покрајине Војводине у циљу реализације пројеката примене соларне енергије у заливним системима. Бесповратна подстицајна средства која се додељују користиће се  за суфинансирање реализације пројеката ...

Read More »

АП Војводина: Продужен рок за подношење захтева за бесповратна средства за наводњавање

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство,продужио је рок за подношење захтева по конкурсу за доделу бесповратних средстава за наводњавање у АП Војводини у 2015. години. Конкурсом за наводњавање и експлоатацију бунара, утрошено је до сада 270 милиона динара расподељених на 523 корисника. Обзиром да је интересовање за овај конкурс било највеће, ребалансом буџета обезбеђено је  још додатних 47 милиона динара. ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за наводњавање у 2015. години

Циљ конкурса је повећање обрадивих површина под системима за наводњавање у Аутономној покрајини Војводини у 2015. години. Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање: изградње експлоатационих бунара, набавку опреме за бунаре, пумпи за наводњавање, система за наводњавање, система за фертиригацију, линија за наводњавање и изградњу цевовода. Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по конкурсу износи до  270,000,000.00 динара. ...

Read More »

Конкурс Управе за пољопривредно земљиште намењен наводњавању

Управа за пољопривредно земљиште расписала је конкурс за наводњавање. Овим конкурсом се предвиђа субвенционисање набавке опреме за наводњавање купљене у 2014-ој години. Конкурс се не односи на кориснике са територије Аутономних покрајина. Право на коришћење средстава за набавку нове опреме за наводњавање набављену у 2014. години може да оствари: 1) Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; 2) Установа ...

Read More »

Субвенционисање набавке механизације у воћарској производњи

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и дански програм за развој воћарства у јужној Србији расписали су  конкурс за субвенционисање инвестиција у произвођачко-прерађивачке капацитете у вези засада воћа и то : вишње трешње шљиве јагоде малине купине боровнице Конкурс се спроводи у 2014. години на територији пет округа у Јужној Србији: нишавски топлички пиротски јабланички и пчињски Подстицаји се одобравају за инвестициjе у ...

Read More »