Home » Вести » АП Војводина: Бесповратна средства за наводњавање коришћењем соларне енергије у 2016. години

АП Војводина: Бесповратна средства за наводњавање коришћењем соларне енергије у 2016. години

грб војводинеПокрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине објавио је јавни позив  за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у заливним системима.

Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са територије Аутономне покрајине Војводине у циљу реализације пројеката примене соларне енергије у заливним системима.

Бесповратна подстицајна средства која се додељују користиће се  за суфинансирање реализације пројеката коришћења соларне енергије за потребе наводњавања, са циљем набавке и монтаже нових соларних пумпних система за наводњавање (фотонапонски панели, соларна пумпа за воду са контролером, акумулатор) и остале пратеће електро и машинске опреме

Бесповратна подстицајна средства која се додељују ће се користити за суфинансирање реализације пројеката коришћења соларне енергије у заливним системима а корисници подстицајних средстава су физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине, са циљем:

 1. уградње енергетски ефикасније опреме за коришћење соларне енергије у сврхе наводњавања, ради смањења трошкова за енергенте;
 2. смањења увозне зависности коришћења фосилних горива;
 3. повећања енергетске самосталности пољопривредних газдинстава;
 4. смањења емисије штетних гасова у околину;
 5. афирмације коришћења обновљивих извора енергије;
 6. ревитализације постојећих система за наводњавање код регистрованих пољопривредних газдинстава.

Услови конкурса

 1. Укупан износ за расподелу средстава је 10.000.000,00 динара
 2. Максимални износ средстава који се додељује по једном пројекту је 800.000,00 динара
 3. Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са седиштем на територији АП Војводине
 4. Подносилац захтева може да конкурише само са једним пројектом
 5. Рок за подношење пријаве је 23. март 2016. године.
 6. Финансијске обавезе реализоваће се у складу с ликвидним могућностима буџета АП Војводине за 2016. годину.

Рок за подношење пријаве је 23. март 2016. године.

Детаљније о овом конкурсу можете прочитати ОВДЕ.