Home » Опрема и механизација » Опрема за манипулацију чврстог и течног стајњака

Опрема за манипулацију чврстог и течног стајњака

Бесповратна средства за набавку нове опреме за манипулацију,сепарацију,дистрибуцију и одлагање чврстог и течног стајњака Министарства пољопривреде

Правилником о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу дефинисана су бесповратна средства која се могу добити за набавку нове опреме за манипулацију,сепарацију,дистрибуцију и одлагање чврстог и течног стајњака . Бесповратна средства се могу добити за следеће: Скрепери и сепаратори, Приколице за дистрибуцију чврстог стајњака, Цистерне за дисрибуцију течног стајњака, Самоходни утоваривачи стајњака (телехендлери), предњи и задњи утоваривачи (прикључна машина). ...

Read More »

АП Војводина: Конкурс за опремање фарми у 2016. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс за  доделу бесповратних средстaва за суфинансирање: опремања говедарских фарми, опремања свињарских фарми, опремања овчарских фарми, опремања козарских фарми, опремања живинарских фарми, набавкe опреме за мужу, набавкe опреме за хлађење и складиштење млека, набавка опреме за изђубравање. За реализацију конкурса за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за опремање фарми у 2015. години

Циљ конкурса је повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње на фармама у АП Војводини. Бесповратним средствима ће се суфинансирати: опремање говедарских фарми, опремања свињарских фарми, опремање овчарских фарми, опремање козарских фарми, опремање живинарских фарми, набавку опреме за мужу, набавку опреме за хлађење и складиштење млека, набавка опреме за манипулацију и складиштење хранива за стоку, набавка опреме за манипулацију, одлагање и ...

Read More »

Конкурс за бесповратна средства намењена опремању фарми у АП Војводини

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је конкурс за бесповратна средства намењена опремању фарми, којима  ће се суфинансирати : Набавка опреме за смештај млечних крава, телади и товних јунади, Набавка опреме за смештај крмача, Набавка опреме за одгој прасади и товних свиња, Набавка опреме за овчарске и козарске фарме, Набавка опреме за живинарске фарме, Набавка електричних ограда, Набавка опреме за мужу, Набавка опреме за ...

Read More »

Субвенције за набавку нове опреме за манипулацију, одлагање, сепарацију и дистрибуцију чврстог и течног стајњака

Субвенције за набавку нове опреме за манипулацију, одлагање, сепарацију и дистрибуцију чврстог и течног стајњака дефинисане су кроз Правилник за примарну пољопривредну производњу. Субвенције за набавку нове опреме за манипулацију, одлагање, сепарацију и дистрибуцију чврстог и течног стајњака по овом правилнику подразумевају следеће ставке: (1) Скрепери и сепаратори, (2) Приколице за дистрибуцију чврстог стајњака, (3) Цистерне за дистрибуцију течног стајњака, (4) Телехендлери, ...

Read More »