Home » Опрема и механизација » Опрема за шишање оваца

Опрема за шишање оваца

Субвенције за набавку нове опреме за шишање оваца

Субвенције за набавку нове опреме за орезивање папака код крава дефинисане су кроз Правилник за подршку примарној пољопривредној сточарској производњи. Субвенције за набавку нове опреме је предвиђена за набавку машиница за шишање оваца. Основни услови: Има одговарајућу животињу обележену и регистровану у складу са законом којим се уређује ветеринарство; У Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и ...

Read More »

Бесповратна средства за набавку нове опреме којом се штити добробит животиња Министарства пољопривреде

Субвенције за набавку нове опреме за орезивање папака код крава дефинисане су кроз Правилник за подршку примарној пољопривредној сточарској производњи. Субвенције за набавку нове опреме подразумевају следеће: Машинице за шишање оваца Боксови за орезивање папака, Ножеви – леви и десни, Клешта, велика и мала, Машина за оштрење ножева, Брусилице. Основни услови: Има одговарајућу животињу обележену и регистровану у складу са законом ...

Read More »