Home » Остали подстицаји » Шумарство

Шумарство

АПВ: Бесповратна средства за пошумљавање у АП Војводини у 2017. години

Циљеви конкурса за доделу средстава из годишњег програма коришћења средстава из буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2017. годину  јесу : повећање шумовитости АП Војводине, ширење мреже шумских путева, унапређивање расадничке производње и финансирање научноистраживачког рада. Укупан износ средстава који се додељује по овом конкурсу јесте до 143.000.000,00 динара за реализацију послова: 1. Пошумљавање – подизање нових шума на ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за изградњу шумских путева

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарству објавио је конкурс за доделу бесповртаних средстава за изградњу шумских путева.Циљ овог конкурса јесте ширење мреже шумских путева ради побољшања услова газдовања државним шумама.   Путем овог конкурса додељује се укупно 25.500.000,00 динара за изградњу шумских путева  у укупној дужини до 8,5 километара с јединичном ценом 3.000.000,00 динара по километру, у укупном износу ...

Read More »

Управа за шуме Министарства пољопривреде: Конкурс за доделу средстава за шумарство

Конкурс објевљен у „Службеном гласнику РСˮ, број 41/15 од 08.05.2015.год. Конкурс обухвата : Заштиту шума Пошумљавање Негу шума Градњу и реконструкцију шумских путева Производњу шумског семена Производњу шумског садног материјала Израду планова развоја за јужноморавско и моравско шумско подручје Едукација и промоција Развојно истраживачки рад Остале планове и пројекте у складу са стратегијом развоја шумарства Републике Србије Пријаву за доделу ...

Read More »

Бесповратна средства за шумарство у АП Војводини у 2015.години

Конкурс је објавио Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Циљеви овог конкурса јесу повећање шумовитости АП Војводине, ширење мреже шумских путева ради побољшања услова газдовања државним шумама и обезбеђење неопходних мера заштите шума од проузроковања последица ширих размера. Путем овог конкурса додељују се средства у укупном износу до 123.000.000,00 динара за реализацију послова по следећим тачкама: 1. Пошумљавање – подизање нових шума на ...

Read More »

Конкурс за доделу средстава за шуме АП Војводине за 2014. годину

Путем овог конкурса Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство  додељује  средства у укупном износу до 37.000.000,00 динара за реализацију послова по следећим тачкама: Заштита шума и шумских засада – до  22.000.000,00 динара. Израда Плана развоја Севернобачког шумског подручја – до   2.000.000,00 динара. Израда Плана развоја Јужнобачког шумског подручја –  до  2.000.000,00 динара. Израда Плана развоја Сремског шумског подручја – ...

Read More »

Подстицајна средства за подизање нових шума у АП Војводини

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство  (у даљем тексту: Секретаријат) доделиће у 2014. години путем овог конкурса средства у укупном износу до 126.250.000,00 динара за реализацију следећих послова: Подизање нових шума на земљишту у државној својини на укупној површини до 650 хектара, са јединичном ценом 125.000,00 динара по хектару (са мерама неге до пет година, уз контролу њиховог коришћења), ...

Read More »