Home » Сточарство » Органско сточарство

Органско сточарство

Правилник о престанку важења Правилника о коришћењу подстицаја у органској сточарској производњи по кошници пчела

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси Правилник о престанку важења Правилника о коришћењу подстицаја у органској сточарској производњи по кошници пчела. Престаје да важи Правилник о коришћењу подстицаја у органској сточарској производњи по кошници пчела („Службени ...

Read More »

Правилник о изменама Правилника о коришћењу подстицаја у органској сточарској производњи по кошници пчела

Министарство пољопривреде  и заштите животне средине објавило је Правилник о изменама Правилника о коришћењу подстицаја у органској сточарској производњи по кошници пчела Правилник о изменама Правилника о коришћењу подстицаја у органској сточарској производњи по кошници пчела објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије ”, број 15/16 од 25. фебруара 2016. године. Изменом правилника повећан је износ подстицаја по кошници пчела ...

Read More »

Правилник о изменaма и допунама правилника за коришћење подстицаја у органској производњи

Министарство  пољопривреде и заштите животне средине објавило је правилник о изменема и допунама правилника за коришћење подстицаја у органској производњи. Правилник можете преузети у прилогу текста.

Read More »

Више средстава за органско сточарство

Изменом Правилника о коришћењу подстицаја за органску производњу који је објављен у Службеном гласнику РС 71/14 одређени су нови већи износи по грлу за : Квалитетне приплодне овце и козе– износ је повећан са 5,600.00 на 9,800.00 динара Квалитетне приплодне крмаче – износ је повећан са 5,600.00 на 7,000.00 динара Јагњад за тов – износ је повећан са 1,400.00 на 2,800.00 динара ...

Read More »

Измена правилника о коришћењу подстицаја у органском пчеларству

Правилник о коришћењу подстицаја у органској сточарској производњи по кошници пчела објављен је у  „Службеном гласнику РС”, број 55/14 од 23. маја 2014.г. Он доноси неколико измена. Измене се односе на : промену термина за подношење захтева за подстицаје по кошници пчела смањење обима потребне документације нови образац захтева за подстицаје Нови термин за подношење захтева је од 01.јуна до ...

Read More »

Подстицаји за органску производњу-сточарска производња

Правилник о коришћењу подстицаја за органску производњу, објављен у „Службеном гласнику РС”, број 52/14 од 15. маја 2014. године дефинише све врсте подстицаја у органској производњи. Подстицаји за органску производњу обухватају следеће врсте подстицаја у одговарајућим износима по врсти поједине мере, и то: 1) премију за млеко произведено методом органске производњеву износу од 9,8 динара по литру; 2) подстицаје у ...

Read More »

Измена правилника о подстицајима у органској сточарској производњи за краве дојиље

Правилник о имени правилника о подстицајима у органској сточарској производњи за краве дојиље објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 42/14 од 23. априла 2014. године. Новина у њему у односу на претходни правилник поред нових образаца захтева  је и  нови термин подношења захтева за субвенционисање. Нови термин  сада је од 1. маја текуће године до 31. јануара наредне године .

Read More »

Субвенције за краве дојиље по органским принципима

( „Службени гласник РС”, број 94/13,измене и допуне објављене су у „Службеном гласнику РС”, број 42/14 од 23. априла 2014. године) Право на подстицаје  има: Правно лице, Предузетник и Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства Подносилац захтева мора да  има закључен уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи са овлашћеном контролном организацијом. Подстицаји у износу од 28.000 ...

Read More »

Субвенције за органско пчеларство

(„Службени гласник РС”, број 94/13, измене и допуне објављене су  у „Службеном гласнику РС”, број 55/14 од 23. маја 2014.г.) Право на подстицаје има: правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства. Корисник подстицаја мора да има закључен уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи са овлашћеном контролном организацијом. Подстицаји се остварују у износу од 700 ...

Read More »

Субвенције за органску производњу

(„Службени гласник РС”, број 52/14 од 15. маја 2014. године,измене и допуне објављене су у „Службеном гласнику РС”, број 71/14 од 11. јула 2014. године) По правилнику Министарства пољопривреде и заштите животне средине, послове контроле и сертификације у органској производњи за 2015. годину обављају контролне организације са списка који  је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије” број 132/14 од 9. ...

Read More »