Home » Остали подстицаји » Лов и риболов

Лов и риболов

Бесповратна средства за развој ловства у АП Војводини у 2017. години

Циљ овог конкурса је унапређивање стања популације дивљачи и њених станишта, опремање корисника ловишта и праћење стања појединих врста дивљачи на територији АП Војводине. Путем овог конкурса расподељују се средства из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2017. годину по Годишњем програму коришћења средстава, у укупном износу до 35.066.115,83 динара за реализацију послова по следећим тачкама: 1. Израда ...

Read More »

АПВ: Бесповратна средства за развој ловства у 2016. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је  конкурс за расподелу бесповратних средстава за развој ловства у АП Војводини у 2016. години. Циљеви конкурса су: унапређивање стања популације дивљачи и њених станишта, опремање корисника ловишта и праћење стања појединих врста дивљачи на територији АП Војводине. Висина средстава по овом конкурсу износи  до 41.609.426,83 динара Средства се могу добити за: ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за развој ловства

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс чији је циљ унапређивање стања популације дивљачи и њених станишта, опремање корисника ловишта и праћење стања појединих врста дивљачи на територији АП Војводине.     Средства се додељују за намене: Израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине и Друге намене у складу ...

Read More »

Конкурс за развој ловства у Републици Србији Министарства пољопривреде и заштите животне средине

Министарство пољопривреде и заштите животне средине расписало је конкурс за расподелу средстава буџетског фонда за развој ловства Републике Србије у ловној 2014/2015. години у износу од 87.000.000,00 динара, за следеће програме, односно пројекте: 1. Израда програма развоја ловних подручја установљених на подручју  Републике Србије, и то за: 1) Тарско-златиборско ловно подручје 2) Златарско ловно подручје 3) Пештерско ловно подручје 4) Рашко-копаоничко ловно ...

Read More »

Бесповратна средства за развој ловства у АП Војводини

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс за доделу бесповратних средстава за развој ловства у АП Војводини за 2014-у годину. Намена средстава: Израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине  у укупном износу до 30.455.000,00 динара. Друге намене у складу са Законом о дивљачи и ловству  у укупном ...

Read More »