Home » Прерада и дорада пољопривредних производа

Прерада и дорада пољопривредних производа

АПВ: До 60% бесповратних средстава за хладњаче, сушаре,прераду уљарица и припрему производа за тржиште у 2017. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је бесповратних средстава за хладњаче, сушаре,прераду уљарица и припрему производа за тржиште у 2017. години. Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за: 1. набавку опреме за -складиштење воћа и поврћа и опреме за сaкупљање и припрему воћа и поврћа за тржиште: хладионичка врата, термоизолациони панели, електроопрема и инсталације, ...

Read More »

АПВ: До 60% бесповратних подстицајних средстава за прераду меса и млека у 2017. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА УВОЂЕЊE ЕУ СТАНДАРДА У ОБЈЕКТЕ У КОЈИМА СЕ ВРШИ ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА МЕСА И МЛЕКА У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ Циљ конкурса je побољшање квалитета млека и меса, повећање сточног фонда, упосленост чланова домаћинстава која се баве сточарском производњом, проширење асортимана новим производима, брендирање ...

Read More »

Бесповратна средства за прераду воћа, поврћа, грожђа, производњу вина и јаких алкохолних пића

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПРЕРАДУ ВОЋА, ПОВРЋА (УКЉУЧУЈУЋИ И ПЕЧУРКЕ), ГРОЖЂА, ПРОИЗВОДЊУ ВИНА И ЈАКИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017.ГОДИНИ Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава у нову опрему за: сушење, замрзавање, бланширање, пастеризацију, стерилизацију производа од воћа и поврћа (укључујући и печурке), опрему за производњу вина и јаких алкохолних пића и опрему ...

Read More »

Јавни позив за одобравање права за подршку инвестицијама у прераду и маркетинг воћа, поврћа, меса, млека, грожђа и производа рибарства у 2017. години

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна плаћања расписује јавни позив за подношење захтева за одобравање подстицаја за подршку инвестицијама у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа у 2017. години. Подстицаји обухватају подршку програмима који се односе на инвестиције у пољопривреди за ...

Read More »

Подстицаји за инвестиције у прераду и маркетинг меса, млека, воћа, поврћа, грожђа и производа рибарства

Објављен у Службеном Гласнику РС број 29/2017. Правилником се ближе прописују врсте подстицаја програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности, који обухватају подршку за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа, услови, начин остваривања права на подстицаје, обрасци захтева за остваривање права на ...

Read More »

АПВ: Бесповратна средства за хладњаче и сушаре у 2016. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава на територији АП Војводине у 2016. години. Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за: опремање хладњача, набавку опреме за припрему, прање, полирање, чишћење, сортирање и паковање воћа, грожђа и поврћа, сушара за индустријско, зачинско и лековито биље и прераду ...

Read More »

АПВ: Бесповратна средства за опрему у пчеларству и набавку кошница у 2016. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је  конкурс  за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларству на територији АП Војводине . Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за набавку нових пчелињих друштава и опреме за пчеларство. Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за: набавку нових пчелињих друштава и набавку опреме за пчеларство. Подносилац пријаве ...

Read More »

Субвенције за унапређење квалитета вина и ракије

Подстицаји за унапређење вина и ракије (,,Службени гласник РС” број 48/13 од 31. маја 2013. године) Подстицаји за унапређење квалитета вина и ракије дефинисани су  кроз  Правилник о подстицајима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку унапређењу квалитета вина и ракије . Подстицаји за унапређење квалитета вина и ракије обухватају подршку програмима, који се ...

Read More »

Бесповратна средства за прераду меса и млека

Покрајински  секретаријат  за  пољопривреду,  водопривреду  и  шумарство објавио је   конкурс за прераду меса и млека. Циљ и предмет конкурса  jeсу  побољшање  квалитета  млека,  повећање  сточног  фонда,  упосленост  чланова  домаћинства  која  се  баве  сточарском  производњом,  проширење  асортимана  новим производима,  брендирање  производа и повећање животног стандарда на селу. Предмет конкурса је суфинансирање је: адаптације простора куповина потребне нове опреме ради усклађивања  са  стандардима  Европске  уније  у  области  производње  и  прераде меса  и млека. За реализацију конкурса предвиђен је укупан износ дo 30.000.000,00 динара. Подстицајна  средства  за  подршку  инвестиција  по  овом  ...

Read More »

МПЗЖС: Измене и допуне правилника за подршку инвестицијама у прераду вина и ракије

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, објавило је Измене и допуне правилника за подршку инвестицијама у преради вина и ракије. Нови измењени правилник можете преузети у прилогу текста.

Read More »