Прерада меса

АПВ: До 60% бесповратних подстицајних средстава за прераду меса и млека у 2017. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА УВОЂЕЊE ЕУ СТАНДАРДА У ОБЈЕКТЕ У КОЈИМА СЕ ВРШИ ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА МЕСА И МЛЕКА У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ Циљ конкурса je побољшање квалитета млека и меса, повећање сточног фонда, упосленост чланова домаћинстава која се баве сточарском производњом, проширење асортимана новим производима, брендирање ...

Read More »

Јавни позив за одобравање права за подршку инвестицијама у прераду и маркетинг воћа, поврћа, меса, млека, грожђа и производа рибарства у 2017. години

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна плаћања расписује јавни позив за подношење захтева за одобравање подстицаја за подршку инвестицијама у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа у 2017. години. Подстицаји обухватају подршку програмима који се односе на инвестиције у пољопривреди за ...

Read More »

Подстицаји за инвестиције у прераду и маркетинг меса, млека, воћа, поврћа, грожђа и производа рибарства

Објављен у Службеном Гласнику РС број 29/2017. Правилником се ближе прописују врсте подстицаја програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности, који обухватају подршку за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа, услови, начин остваривања права на подстицаје, обрасци захтева за остваривање права на ...

Read More »

Бесповратна средства за прераду меса и млека

Покрајински  секретаријат  за  пољопривреду,  водопривреду  и  шумарство објавио је   конкурс за прераду меса и млека. Циљ и предмет конкурса  jeсу  побољшање  квалитета  млека,  повећање  сточног  фонда,  упосленост  чланова  домаћинства  која  се  баве  сточарском  производњом,  проширење  асортимана  новим производима,  брендирање  производа и повећање животног стандарда на селу. Предмет конкурса је суфинансирање је: адаптације простора куповина потребне нове опреме ради усклађивања  са  стандардима  Европске  уније  у  области  производње  и  прераде меса  и млека. За реализацију конкурса предвиђен је укупан износ дo 30.000.000,00 динара. Подстицајна  средства  за  подршку  инвестиција  по  овом  ...

Read More »

АП Војводина: 70% бесповратних средстава за прераду меса и млека

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписује конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и увођења стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада меса и млека  у Аутономној покрајини Војводини у 2015. години. За реализацију конкурса предвиђен је укупан износ дo 50,000,000.00 динара. Подстицајна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу ...

Read More »

Конкурс за доделу бесповратних средстава за прераду меса и млека у АП Војводини у 2014-ој години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање објеката за прераду меса и млека. Бесповратна средства могу се добити за : 1. Адаптацију објеката за прераду млека и меса; 2. Набавку нове опреме за модернизацију постојећих прерађивачких постројења и развој нових производних линија за проширење асортимана производа од млека, 3. Набавку нових линија, опреме ...

Read More »