Home » Прерада и дорада пољопривредних производа » Прерада пчелињих производа

Прерада пчелињих производа

АПВ: Бесповратна средства за опрему у пчеларству и набавку кошница у 2016. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је  конкурс  за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларству на територији АП Војводине . Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за набавку нових пчелињих друштава и опреме за пчеларство. Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за: набавку нових пчелињих друштава и набавку опреме за пчеларство. Подносилац пријаве ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за хладњаче,сушаре,пчеларство и индустријско биље у 2016. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс за  доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава на територији АП Војводине у 2016. години.   Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за опремање: хладњача, сушара, набавку опреме за припрему, прање, полирање, чишћење, сортирање и паковање воћа, грожђа и поврћа, прераду уљарица, нових пчелињих друштава и опреме за пчеларство. Укупан износ ...

Read More »

АПВ: Бесповратна средства за прераду пољопривредних производа

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, објавио је други пут конкурс   за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за мале прерађивачке капацитете на територији АП Војводине у 2015. години.     Циљ конкурса је проширење привредних активности на селу. На конкурсу могу да учествују физичка и правна лица. Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање набавке нове опреме ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за прераду пчелињих производа, набавку пчелињих друштава и кошница у 2015. години

Циљ овог конкурса је проширење привредних активности на селу. Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање набавкe нове опреме за прераду пчелињих производа, набавку кошница и пчелињих друштава. Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по конкурсу износи дo 70,000,000.00 динара. Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 50% од укупне вредности инвестиције. ...

Read More »

Подстицаји за прераду пчелињих производа у АП Војводини

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс за доделу подстицајних средстава за суфинансирање малих прерађивачких капацитета у АП Војводини. Подстицајна средства по овом конкурсу,  користиће се  за суфинансирање адаптације објеката за прераду пчелињих производа и  набавку опреме за прераду пчелињих производа. Корисници подстицајних средстава по овом конкрсу могу бити: Физичка лица Земљорадничке задруге Предузетници Место реализације инвестиције ...

Read More »