Прерада грожђа

Бесповратна средства за прераду воћа, поврћа, грожђа, производњу вина и јаких алкохолних пића

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПРЕРАДУ ВОЋА, ПОВРЋА (УКЉУЧУЈУЋИ И ПЕЧУРКЕ), ГРОЖЂА, ПРОИЗВОДЊУ ВИНА И ЈАКИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017.ГОДИНИ Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава у нову опрему за: сушење, замрзавање, бланширање, пастеризацију, стерилизацију производа од воћа и поврћа (укључујући и печурке), опрему за производњу вина и јаких алкохолних пића и опрему ...

Read More »

Јавни позив за одобравање права за подршку инвестицијама у прераду и маркетинг воћа, поврћа, меса, млека, грожђа и производа рибарства у 2017. години

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна плаћања расписује јавни позив за подношење захтева за одобравање подстицаја за подршку инвестицијама у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа у 2017. години. Подстицаји обухватају подршку програмима који се односе на инвестиције у пољопривреди за ...

Read More »

Подстицаји за инвестиције у прераду и маркетинг меса, млека, воћа, поврћа, грожђа и производа рибарства

Објављен у Службеном Гласнику РС број 29/2017. Правилником се ближе прописују врсте подстицаја програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности, који обухватају подршку за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа, услови, начин остваривања права на подстицаје, обрасци захтева за остваривање права на ...

Read More »

АПВ: Бесповратна средства за хладњаче и сушаре у 2016. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава на територији АП Војводине у 2016. години. Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за: опремање хладњача, набавку опреме за припрему, прање, полирање, чишћење, сортирање и паковање воћа, грожђа и поврћа, сушара за индустријско, зачинско и лековито биље и прераду ...

Read More »

МПЗЖС: Измене и допуне правилника за подршку инвестицијама у прераду вина и ракије

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, објавило је Измене и допуне правилника за подршку инвестицијама у преради вина и ракије. Нови измењени правилник можете преузети у прилогу текста.

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за прераду воћа, поврћа и грожђа у 2016. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање инвестиција за прераду воћа, грожђа и поврћа на територији АП Војводине у 2016. години .     Конкурсом се додељују  бесповратна средства у нову опрему за: сушење, замрзавање, бланширање, пастеризацију, стерилизацију, пријем, прераду, пуњење и паковање производа од воћа, грожђа и поврћа. Укупан износ бесповратних ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за хладњаче,сушаре,пчеларство и индустријско биље у 2016. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс за  доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава на територији АП Војводине у 2016. години.   Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за опремање: хладњача, сушара, набавку опреме за припрему, прање, полирање, чишћење, сортирање и паковање воћа, грожђа и поврћа, прераду уљарица, нових пчелињих друштава и опреме за пчеларство. Укупан износ ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за прераду грожђа и чување вина у 2015. години

Циљ овог конкурса је проширење привредних активности на селу. Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање набавкe нове опреме за прераду грожђа. Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по конкурсу износи дo 70,000,000.00 динара. Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 50% од укупне вредности инвестиције. Приликом обрачуна се узима вредност инвестиције ...

Read More »

Подстицаји за прераду грожђа Министарства пољопривреде

Подстицаји обухватају подршку програмима који се односе на инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета и то  програму за инвестиције у прераду пољопривредних производа, и то у сектору грожђа. Право на подстицаје има: физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства предузетник правно лице, и то привредно друштво и земљорадничка задруга; удружења, осим у случају производње вина и ракије и других алкохолних пића. ...

Read More »

Подстицаји за прераду грожђа у АП Војводини

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс за доделу подстицајних средстава за суфинансирање малих прерађивачких капацитета у АП Војводини. Подстицајна средства по овом конкурсу,  користиће се  за суфинансирање адаптације објеката за прераду грожђа  и  набавку опреме за прераду грожђа. Корисници подстицајних средстава по овом конкрсу могу бити: Физичка лица Земљорадничке задруге Предузетници Место реализације инвестиције мора бити ...

Read More »