Home » Биљна производња » Органска

Органска

МПЗЖС: Правилник о изменама правилника о подстицајима за органску производњу

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, објавило је Правилник о изменама правилника о подстицајима за органску производњу. Нови измењени правилник можете преузети у прилогу текста.

Read More »

Правилник о изменaма и допунама правилника за коришћење подстицаја у органској производњи

Министарство  пољопривреде и заштите животне средине објавило је правилник о изменема и допунама правилника за коришћење подстицаја у органској производњи. Правилник можете преузети у прилогу текста.

Read More »

Министарство пољопривреде- Нови списак овлашћених контролних организација за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи за 2015. годину

По новом правилнику Министарства пољопривреде и заштите животне средине, послове контроле и сертификације у органској производњи за 2015. годину обављају следеће контролне организације: 1) „ORGANIC CONTROL SYSTEM” д.о.о., Суботица, Трг цара Јована Ненада 15/I; 2) „TMS CEE” д.о.о., Београд, Рудничка 2; 3) „CONTROL UNION DANUBE” д.о.о., Београд, Булевар Михајла Пупина 21/6; 4) „ECOCERT BALKAN” д.о.о., Београд, Главна 13м/III; 5) „ETKO ...

Read More »

Измене и допуне правилника за подстицаје у органској производњи

Измене и допуне правилника за подстицаје у органској производњи односе се само на допуну члана 6. који дефинише изглед и форму  Захтева за подстицаје у органској биљној производњи који је недостајао у Правилнику о коришћењу подстицаја за органску производњу који је  објављен у „Службеном гласнику РС”, број 52/14 од 15. маја 2014. године  . Захтев за подстицаје у органској биљној производњи  ...

Read More »

Подстицаји за органску производњу-биљна производња

Правилник о коришћењу подстицаја за органску производњу, објављен у „Службеном гласнику РС”, број 52/14 од 15. маја 2014. године дефинише све врсте подстицаја у органској производњи. Подстицаји за органску производњу обухватају следеће врсте подстицаја у одговарајућим износима по врсти поједине мере, и то: 1) основне подстицаје у органској биљној производњи у износу од 8.400 динара по хектару; 2) регрес за ...

Read More »

Правилник о остваривању права на основне подстицаје у биљној производњи

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 29/13 од 29. марта 2013. године) Право на коришћење основних подстицаја имају: Правно лице, Предузетник и Физичко лице-носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства Захтев се подноси једанпут годишње, у два примерка од 1. маја до 30. јуна текуће године, на Обрасцу – Захтев за остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи. Захтев садржи: податке ...

Read More »